АБЗ Членове на АБЗ Партньори Дейност Новини Нормативна База
 ВХОД ЗА ЧЛЕНОВЕ
ИМЕ
ПАРОЛА
влез
 
 
филтриране по дата
15.04.2016  Изявление във връзка с предстоящи стрес-тестове на застраховател
лице за контакт АБЗ

Прессъобщение

Асоциация на българските застрахователи

Относно: Изявления в публичното пространство във връзка с предстоящи стрес-тестове на застрахователните дружества в България и състоянието на застрахователния пазар

Асоциация на българските застрахователи заявява подкрепата си за провеждане на проверките на балансите на застрахователите при ясна професионална методология. Смятаме, че те ще допринесат за прозрачността на сектора, доверието в него и ще демонстрират степента на готовност на застрахователите да отговорят на изискванията на новия Кодекс за застраховането, в който са транспонирани изцяло всички завишени изисквания към финансовата стабилност и платежоспособност на застрахователите по европейската директива Платежоспособност II.

Асоциация на българските застрахователи обръща внимание, че е необходим отговорен политически дискурс по темата за стрес-тестовете и напомня, че говоренето без конкретни данни и непрофесионалните изказвания по отношение на тясно специализирана материя в сферата на финансите е опасно както за сектора, така и за потребителите. 

София, 15.04.2016г.

АБЗ

16.09.2015  Застрахователи и брокери с награди за социална отговорност
място: ABZ
лице за контакт ABZ

Прессъобщение

Застрахователи и брокери с награди за социална отговорност

БАЗБ и АБЗ за пръв път ще празнуват заедно, готвят коктейл с клубна музика

Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) и Българската асоциация на застрахователните брокери (БАЗБ) обединяват усилия, за да увеличат своя принос към обществото. Двете асоциации за пръв път решиха да отбележат заедно професионалния си празник – Деня на застрахователя 1 октомври и да раздадат награди за корпоративна социална отговорност на компаниите в застраховането с най-добри постижения в полза на българското общество.

За първа година ще бъде връчено отличието „Застрахователи за обществото“ на база на най-добрите постижения - проекти, каузи и дългосрочни инициативи в полза на българското общество, които застрахователните компании и брокери са реализирали през изминалата година. Инициативата „Застрахователи за обществото“ цели да покаже и утвърди добрите примери в застраховането, насочени към корпоративната устойчивост и отговорност, както и да се даде мотивация и вдъхновение за започването на нови инициативи в полза на българското общество.

Наградите ще бъдат връчени на тържествo, което ще се проведе в столичния София Лайв Клуб в НДК на 1 октомври, а специален гост ще е Хилда Казасян. Празненството е резултат от сътрудничеството между БАЗБ и АБЗ, които за първа година решиха да обединят сили и опит, за да превърнат Деня на застрахователя 1 октомври в празник на цялото българско застраховане.

Вярваме, че за развитието на застраховането и изграждането на по-голямо доверие в потребителите на застрахователни услуги, е важно сътрудничеството между всички участници на пазара – както застрахователните компании, така и застрахователните брокери. Не само постигнатите финансови резултати са важни, важно е изграденото доверие, важно е отношението на всички нас към проблемите на хората, решенията ни и действията ни,  добрите каузи с които ние, застрахователите  допринасяме в различни сфери на обществения живот и с които помагаме за устойчивото развитие и благополучие на обществото.

16.09.15 г.

28.04.2015  Годишните награди „Застраховател на годината 2014“
място: АБЗ
лице за контакт АБЗ

На 14 май Асоциация на българските застрахователи, ВУЗФ, Фондация "Проф.д-р В.Гаврийски" и БАДДПО ще връчат традиционните годишни награди "Застраховател на годината 2014" на тържествена церемония в Кемпински хотел "Маринела". Престижните награди "Застраховател на годината", превъарнали се в едно от най-значимите събития за финансовия и застрахователния сектор, се връчват от организаторите за седма поредна година. Победителите ще бъдат определени от експертно жури, съставено от представители на четирите организации.

Тази година ще бъдат връчени награди в следните категории:  "Застраховетел на годината"-"Общо застраховане"; Застраховател на годината -"Животозастраховане"; "Най-динамично развиващо се застрахователно дружество"; Пенсионноосигурително дружество на годината-"Допълнително задължително пенсионно осигуряване"; Пенсионноосигурително дружество на годината - "Допълнително доброволно пенсионно осигуряване" и "Най-динамично развиващо се пенсионноосигурително дружество".

фондация "Проф.д-р В.Гаврийски" ще връчи отделни специални награди на заслужили експерти за Цялостен принос в развитието на българското застраховане и осигуряване. Критериите за оценка на Фондацията са: кандидатите да имат професионално признати образователни и научно-постижения, да имат значителна обществена ангажираност и принос в развитието на  българското застраховане като теория и практика, включително в законодателните инициативи, социални практики и други.

04.02.2015  Конференция Save the life - 11 - 13 март 2015
лице за контакт abz

 

‘Save the Life’ – Изложение и конференция за управление и контрол при бедствия и аварии

11 - 13 март 2015 г., София, организатор Виа Експо

Партньор на събитието: Асоциация на българските застрахователи

Целта на събитието е да популяризира международния опит и технологии, да ускори тяхното прилагане и да информира институциите, бизнеса и населението по отношение на превенцията, управлението и контрола по време на бедствия и аварии.

Необичайните климатични промени и случващите се промишлени аварии са честа реалност, като само през 2013 в световен мащаб са регистрирани около 900 екстремни събития с тежки последствия върху хората и държавните бюджети. Факт е, че страната ни е изложена на риск от почти всички видове природни бедствия.

Застраховането срещу бедствия е сред основните инструменти в развитите държави и неизменна част от тази тематика. Отсъствието на застрахователна култура в България в действителност се явява като един от големите проблеми, наред с липсата на работещи държавни механизми за обезщетяване на пострадалите от природни бедствия, които са практика в редица европейски държави с традиции в застраховането на катастрофичните рискове. Съчетанието от застрахователни продукти, системи за ранно предупреждение, информационни кампании, мерки за адаптация на инфраструктурата и използването на опита на други държави би било от голяма полза за преодоляването на отрицателното въздействие на изменението на климата в страната ни.

В Конференцията ще вземат участие експерти от Международната асоциация за комуникации относно риска и кризите (Швейцария); Асоциация на българските застрахователи; EverGlow (Германия); Университета в Цукуба Япония; Air Safety Security Services (Швейцария); Център за изследвания на защитата (Гърция), Камара на българските архитекти и др.

 

Програма на Конференцията ‘Save the Life’

*За членове на АБЗ има 10% отстъпка от съответната такса.   

При регистрация на следния линк: http://reg.viaexpo.com/bg/register , до име на участник добавете член на АБЗ.

Цени за слушатели с отстъпка до 9.02

Регистрация

 

Брошура

 

Тематиката на съпътстващото изложение обхваща: аварийно-спасителна техника, ИКТ, лични предпазни средства и др.

Полезни линкове:  Паралелни събития на ‘Save the Life’: „Save the Planet“( управление на отпадъци), „Smart Cities“ (интелигентни градове) и „ЕЕ и ВЕ“ (енергийна ефективност и възобновяема енергия)

www.viaexpo.com

 

08.02.2011  Кръгла маса: "Маркирането със стикери по застраховка "Каско"
място: АБЗ
лице за контакт АБЗ

Кръгла маса на тема: „Маркирането със стикери, свързано със застраховката „Каско” – “за” и “против”, бе организирана на 07.02.2011г от АБЗ, под егидата на Министъра на вътрешните работи и КФН.

 

Срещата е организирана в продължение на проведената на 13.12.2011г. конференция,   с прието решение за  обществено обсъждане на темата,  като се предостави трибуна на представителите на застрахователния бизнеса, МВР, КФН и заинтересованите фирми, за открита дискусия по темата.

 

Кръглата маса бе открита с  изказването на министър Цветан Цветанов, който заяви за позицията на държавата и наличието на политическата воля да се прекрати установената практика на поставяне на “стикерите по автомобилите, като индикация за наличието на застраховка "Каско", за предприемане на законодателна промяна за премахването на пасивното маркиране на МПС,  като елемент от застраховането. Министър Цветанов посочи за констатирано парцелиране на дела на застрахованите МПС, за  наличието на структури към определени застрахователи, с чието съдействие се извършват  кражбите на  МПС, което води до “непрозрачен”  застрахователния бизнес. Той подчерта, че поставянето на стикери и пасивното маркиране на автомобила   генерират финансов ресурс за около 40-50 млн. лева годишно, което е излишен разход за клиента и трябва да отпадне.

 

 Позиция на бизнеса, бе отворена с изказването на Орлин Пенев, Председател на УС на АБЗ. Той подчерта, че маркирането на автомобилите, които имат застраховка „Каско” противоречи на разпоредбите на Кодекса за застраховането, Закона за защита на конкуренцията и на Закона за защита на потребителите, и е в разрез с духа на правото на ЕС, чиято основна цел е да осигури защита правата на потребителя и качество на услугите.

 

Представителите на чуждестранните застрахователни дружества, опериращи на българския пазар, мотивираха своите изказвания за отпадането на “стикерите”, като подчертаха, че изискването от застрахователи за пасивно маркиране на МПС  е проява на нелоялна конкуренция,  води до ощетяване на клиентите на застрахователните услуги и на практика не осъществява реална защита срещу противозаконно отнемане на МПС.

 

В изказването си представители на дружествата с български капитал, подкрепиха позицията за полезност от “пасивно маркиране” на части от автомобила, с оглед на пресичане на търговията с резервни части от крадени автомобили.

 

Преобладаваща бе позицията на участниците, че отпадането на “стикерите” съответства на законовото изискване на Кодекса за застраховането, с което се забранява поставянето на рекламни материали и други белези, индикиращи взаимоотношенията между застраховател и застраховано лице върху застраховано имущество.

 

На кръглата маса се приеха и следните предложения:

  • КФН да подготви статистика за риска кражба”; за заявените и изплатени обезщетения по отделни застрахователни компании,
  • Предложено бе в случай, че маркирането на автомобилите се запази, то фирмите, които извършват тази дейност, да бъдат приведени на лицензионен режим, да плащат данъци за всяка една маркировка и да бъдат свързани с базата данни на МВР;

 

Форумът прие дискусията да бъде отворена до 15 февруари 2011г., за да могат предложенията да намерят отражение в текстовете, предложени за законодателни промени, за внасянето и разглеждането  им от съответната Комисия в Парламента.  

 

АБЗ

15.12.2010  Конференция "Сигурност и превенция срещу застрахователни измами"
място: АБЗ
лице за контакт АБЗ

АБЗ съвместно с КФН и МВР организира Конференция на тема

“Сигурност и превенция срещу застрахователни измами”

 

Проведената на 13 декември т.г Конференция в хотел “Шератон София Хотел Балкан” заяви за желанието на организациите, инициирали мероприятието да обединят усилията си в посока превенция срещу застрахователните измами.

Конференцията бе открита от Министъра на вътрешните работи г-н Цветан Цветанов, който акцентира в изказването си върху необходимостта от бързи законодателни промени, гарантиращи противодействието на застрахователните измами. В изказването си министър Цветанов се ангажира до края на януари следващата година де се внесе предложение в Парламента за премахването на стикерите на превозните средства, за да  не е видно, коя компания е застраховала конкретното МПС.

В изказването си Председателят на КФН г-н Стоян Мавродиев подчерта, че всяка организация разполага с различни лостове, с които да въздейства срещу измамите – КФН със законодателни инициативи, “Криминална полиция” на МВР- с разкриваемост на престъпленията, КАТ МВР - с контрола по пътищата, а застрахователите - с приемането на практики, които да блокират извършването на измамите.

В своя доклад, Комисар Алекси Стратиев, Заместник- директор на Главна дирекция „Охранителна полиция” подробно застъпи темата за превенциите, действията и тенденциите за развитие в дейността на пътна полиция МВР за предотвратяване на застрахователните измами.

Г-н Христо Гатев, “Криминална полиция” на МВР се спря на механизмите за противодействие срещу застрахователните измами.

Интерес предизвика и темата на г-н Тодор Тодоров от Института по психология към МВР, който разясни за психологическите особености на извършителите на застрахователни измами.

С висок интерес аудиторията изслуша доклада на г-жа Цветанка Крумова, Изпълнителен директор на ЗАД „Армеец”. Тя предложи за приемането на конкретни законодателни промени, които да наложат по-тежки наказания на извършителите на застрахователните измами.

С интерес бе изслушана и презентацията на г-н Константин Велев, Изпълнителен директор  на „Дженерали застраховане” АД и член на УС на АБЗ, на тема "Превенция и борба срещу застрахователните измами в застрахователните компании".

Всяка една от участващите в конференцията организации направи  предложения,  целящи за ограничаване извършването на застрахователните измами, които предложения, залегнаха като текст на приетия от участниците заключителен документ на конференцията.

Борислав Богоев обобщи направените в хода на конференцията предложения,  в четири групи:

·         Промяна в законодателството. Г-н Богоев се ангажира за създаването на работна група от представители от КФН, МВР и АБЗ, която да подготви конкретни тестове, като предложение за включването им в законодателната програма на Комисията за финансов надзор;

·         Изграждането на нови информационни системи с цел предотвратяване и разкриваемост на застрахователните измами;

·         Постигане на по-добра комуникация между институциите. Г-н Богоев предложи да бъде инициатор за подписването на един меморандум за сътрудничество между МВР, КФН и АБЗ.

·         Провеждане на широка информационна кампания с цел превенция срещу застрахователните измами.

                         

Организаторите на конференцията приеха за провеждането през м.юни 2011г на следваща Конференция, с участие на представители от сродни институции на ЕС.

 

В приложение са прикачени направените от АБЗ предложения за приемането им като текст на заключителен документ.

 

21.11.2006  
лице за контакт АБЗ

Проведен работен семинар по проект Граница на платежоспособност II

 

На 15.11 т.г в Шератон София хотел Балкан се проведен еднодневен работен семинар по проект Solvency II, иницииран от Асоциацията на българските застрахователи.

Семинарът е организиран със съдеъствието на Европейския комитет по застраховане-CEA, обединяваща организация на Европейските асоциации, и на която представителна организация АБЗ е асоцииран член.

 

На конференцията, осъществена на експертно ниво,  проектът Платежоспособност II на CEA бе представен от лекторите г-н Джером Берсет, г-н Майкъл Клутгенс и г-жа Аглика Събева, отговаряща за международните отношения в Комитета.

 

Участниците във форума, представители на застрахователните дружества-членове на АБЗ се запознаха се запознаха със структурата на Комитета на европейските надзорни институции в сферата на застраховането и пенсиите – CEIOPS, отговарящ за рамката на консултации относно създаването на правила за вътрешен контрол, управление на риска и инвестициите.

 

Проектът Solvency II е създаден през 2001г от ЕС и обхваща  преките застрахователни дружества и дружествата, занимаващи се само с презастраховане. Чрез проекта се цели да се установят стандарти за платежоспособност, които да насърчават подходящ контрол върху застрахователния риск и се определят изискванията към капитала на застрахователите.

 

Изготвената от Комисията рамкова директива предстои да бъде приета от ЕС и Парламента през 2008 год. и съответно се очаква да бъде въведена в държавите-членки до 2010 година.

 

За повече информация относно проект Платежоспособност II и проведените в тази връзка дискусии, поместени в сайта на CEA www.cea.assur.org , Ви предоставям парола за достъп  до www.cea.extranet.assur.org

 

Logon name: J Parapoulova

Pass word: AM83AM

 

 

АБЗ

КонтактиКоментари Карта на сайта
© 2005 АБЗ. Всички права запазени. Разработенo от  Melon Technologies