Асоциацията на българските застрахователи e учредена през 1992 г. В нея членуват 30 компании, представляващи над 93% от българския застрахователен пазар и с активи, възлизащи на 4,6 млрд. лева. АБЗ има водеща позиция при създаването на общи политики за развитие на застрахователния сектор, защита правата и интересите на бранша, налагане на лоялна конкуренция в сектора и координация между застрахователите по въпроси от общ интерес. През годините на своето съществуване АБЗ се превърна в обединяващо звено за участниците на пазара на финансови услуги.

Застрахователен пазар

Кратък обзор на застрахователния сектор в България през периода 1999-2016 г.

След бурните години в застрахователния сектор в зората на демокрацията, през 1996 г. е приет закон, който да регулира тази дейност в България, като през 1998 г. започва и самия процес по лицензиране на компаниите. Лицензи взимат 17 общозастрахователни

Повече

135 години застраховане в България в тридесет и пет интересни факта

  Материалът е посветен  на 135 години застраховане в България и на 25-тата годишнина от учредяването на АБЗ   Първото българско застрахователно дружество „България“ е създадено в Русе през 1891 г.  Идеята и документите са обсъдени

Повече

Новини

ЧЛЕНОВЕ НА АБЗ