Асоциацията на българските застрахователи e учредена през 1992 г. В нея членуват 30 компании, представляващи над 93% от българския застрахователен пазар и с активи, възлизащи на 5,6 млрд. лева за 2018 г. АБЗ има водеща позиция при създаването на общи политики за развитие на застрахователния сектор, защита правата и интересите на бранша, налагане на лоялна конкуренция в сектора и координация между застрахователите по въпроси от общ интерес. През годините на своето съществуване АБЗ се превърна в обединяващо звено за участниците на пазара на финансови услуги.

Новини

Застрахователен пазар

Застрахователният пазар през 2018 г.

Според  годишния отчет на КФН към края на 2018 г. общият брой на лицензираните (пре)застрахователи със седалище в Република България е 37. От тях 25 са общозастрахователни дружества, 11 животозастрахователни дружества и 1 презастраховател, чийто

Повече

Застрахователният пазар през 2018 г. в три показателя

Съгласно данни на КФН, 2018 г. завършиха 37 български застрахователя – 25 по общо застраховане и 12 по животозастраховане, които реализираха премиен приход от над 2,5 млрд. лв., което представлява ръст от 16,1% спрямо резултата от 2017 г. 2018 г. беляза

Повече

Застрахователи