Асоциацията на българските застрахователи e учредена през 1992 г. В нея членуват 30 компании, представляващи над 93% от българския застрахователен пазар и с активи, възлизащи на 5,6 млрд. лева за 2018 г. АБЗ има водеща позиция при създаването на общи политики за развитие на застрахователния сектор, защита правата и интересите на бранша, налагане на лоялна конкуренция в сектора и координация между застрахователите по въпроси от общ интерес. През годините на своето съществуване АБЗ се превърна в обединяващо звено за участниците на пазара на финансови услуги.

Новини

Застрахователен пазар

Всички застрахователни дружества надвишават капиталовите изисквания за платежоспособност към края третото тримесечие за 2019 г.

Застрахователната регулаторната рамка, приложима в ЕС - Платежоспособност II - задава параметрите за оценка на платежоспособността на застрахователите чрез модели за изчисление на капиталовите резерви, чрез които се гарантира, че дружеството

Повече

Българският застрахователен сектор е един от най-бързо развиващите се в Европа за 2018 г.

На трето място в Европа по темп на растеж се нарежда българският застрахователен сектор за 2018 г. Пазарът ни е нараснал с 13,3% през миналата година, което е над два пъти повече от средния прираст от +6,2%за Европа. Това сочат данните от класацията на

Повече

Застрахователи