Членство в АБЗ

Членството в Асоциацията на българските застрахователи предоставя редица предимства за компаниите, които са част от нейното семейство. Членовете на АБЗ се ползват от възможността:
- да участват активно в законотворческия процес, засягащ застрахователния сектор,
- да участват в обмена на информация,
- да имат повече и улеснени контакти и успешна перспектива за взаимодействие помежду си,
- да усъвършенстват познанията и уменията на служителите си благодарение на образователните инициативи на Асоциацията и различните форуми, в които тя се включва.

 

Сожелайф България

Гр.София, ул. Осогово №38-40, сграда Кристал, ет.4
тел: +359 2 808 26 02
факс: +359 2 937 05 00
http://www.sogelife.bg

 

ЖЗК „Съгласие” ЕАД

гр. София 1000,
бул. Тодор Александров № 141
тел: +359 2 933 79 11
факс: +359 2 933 79 19
office@saglasielife.bg
http://www.saglasielife.bg/

“ЦКБ Живот” ЕАД

София-1408, бул. "Джеймс Баучер" № 51, ет.10
тел: +359 2 815 48 00
факс: +359 2 815 48 33 ccb@ccb-life.bg
http://www.ccb-life.bg/