Комисии

1. Комисия по имуществено застраховане, морско и авиационно застраховане и катастрофични рискове

Председател -  Юри Копач

2. Юридическа комисия

Председател -  Константин Велев

3. Икономическа и финансова комисия, Платежоспособност ІІ и Риск мениджмънт

Председател -  Николай Генчев

4.Комисия по животозастраховане

Председател -  Андрей Александров

5. Комисия по автомобилно застраховане

Председател -  Коста Чолаков

6. Комисия по медицинско застраховане

Председател -  Кирил Бошов