Конкурс „Застрахователи за обществото 2019“: Номинирани проекти

За шеста поредна година БАЗБ и АБЗ организират конкурса „Застрахователи за обществото“. Превърнал се в традиция, с която почитаме нашия професионален празник „Деня на застрахователя“,  чрез конкурса и тази година  ще бъдат отличени компаниите с най-голям принос към обществото. А застрахователитe имат и допълнителни поводи за гордост – в условията на пандемията COVID-19 реагираха с отговорност и съпричастност към нуждите на обществото.

На 26.09.2020  г. информация за всички подадени кандитатури с кратко описание  ще бъде публикувана както обикновено на специално създадената платформа за сайта на БАЗБ. За първи път в историята на конкурса информацията ще бъде оповестена и чрез  сайта на АБЗ в настоящия раздел "Застрахователи за обществото 2020“, както и на ФБ страницата на  АБЗ, потребителската ФБ страница на АБЗ My Life  и на страницата на АБЗ в LinkedIn. 

В периода 26-30 септември членовете на БАЗБ и АБЗ ще могат да разгледат каузите и проектите на участниците.

Гласуването ще се проведе в същия период, като всеки един от членовете  на АБЗ и БАЗБ има право на един глас за 1-во, 2-ро и 3-то място.

Традиционно победителите в  конкурса „Застрахователи за обществото“ ще бъдат обявени на 1 октомври 2020 г.