6 термина, които трябва да знаете преди да купите застраховка

Информираният потребител в общия случай е доволен потребител, просто защото е наясно със спецификите и условията на продукта или услугата, които избира да ползва. Това в пълна степен важи и за  застраховките. Затова, когато избирате застраховка, трябва да го правите информирано. Ето основните въпроси и свързаните с тях термини, с които трябва да сте запознати, когато си купувате застраховка.

 

1.Застраховка, полица

Това са все популярни изрази, които означават едно - застрахователен договор.

Когато си купувате застраховка, вие сключвате застрахователен договор. Той е писмено двустранно споразумение между застрахователя и застрахования. Застрахователният договор се сключва писмено във вид на застрахователна полица или друг писмен акт. Той съдържа задължителни реквизити. В общия случай застрахователният договор се състои от общи условия и специални условия.

 

2. Какво искате да застраховате?

Това е „предметът на застрахователния договор“ – най-общо, могат да бъдат движими и недвижими вещи, както и вземания, може да се отнася до здравето, живота и телесната цялост.

 

3. Срещу какви неблагоприятни събития, искате да се застраховате?

Покрити рискове, застрахователно покритие

Това са застрахователните рискове. За да получите обезщетение, ако някой риск се реализира, то той трябва да е включен в полицата ви – т.е. рискът да е покрит. Съвкупността от рисковете е вашето застрахователно покритие. Ако даден риск, не е включен в него, то няма да получите обезщетение, ако той се реализира. Най-често, по дадена застраховка се предлага основен пакет рискове, а вие можете да добавяте допълнителни, по ваша преценка. Обикновено,  добавянето на рискове повишава цената на застраховката, но дава и по-висока степен на сигурност.

 

4.       За каква сума застраховате?

Застрахователна сума (лимит на отговорност)

Застрахователната сума, наричана още лимит на отговорност, представлява максималния размер на обезщетението, което застрахователят може да плати по дадена полица или риск по полица. Тази сума служи като основа за изчисляване на застрахователното плащане. В общото застраховане застрахователната сума представлява общия лимит на всички плащания по застрахователния договор. В животозастраховането размерът на застрахователното плащане в повечето от случаите е равен на застрахователната сума.

Какво на практика означава това?

Да речем, имате имуществена застраховка с лимит по пожар до 10 000 лв. И за съжаление, става пожар, щетите са големи – да оправите всичко ви излиза 15 000 лв. Застрахователят, обаче, ще ви плати максимум 10 000 лв. – толкова, колкото е лимитът по застраховката.

Може, обаче, рисковете да са без лимит на отговорност. В такъв случай няма максимална сума на обезщетение по полицата. Затова е важно преди да сключите застраховка да сте наясно с предлаганите от застрахователя варианти за лимити на отговорност или пък за липсата им.

 

5.       Колко струва застраховката?

Застрахователна премия

„Застрахователна премия” е сумата, която застрахованият плаща на застрахователя по застрахователния договор, която на практика представлява цената на услугата. Тя може да бъде еднократна, годишна или годишна – разсрочена на вноски.

Размерът й зависи от много фактори – колко и какви са покритите рискове, има ли и какви са лимитите на отговорност, има ли допълнителни условия по застраховката, т.н.  Затова, когато избирате сред различни оферти за дадена застраховка, не се спирайте веднага на най-евтината. Например, имате два варианта за застраховка на апартамента – за 20 лв и 50 лв. Разликата вероятно идва от  включения в по-скъпата риск от земетресение или друг риск.

 

6.       Срок на застраховката

Това е периодът (срокът) на застрахователния договор.  Застраховките от областта на общото застраховане, обичайно, се сключват за срок от една година. Животозастраховките са с по-голям срок – може и да са дори над 20-годишни.