АБЗ Членове на АБЗ Партньори Дейност Новини Нормативна База
Дейност
 ВХОД ЗА ЧЛЕНОВЕ
ИМЕ
ПАРОЛА
влез
 
 

 Предметът на дейност на АСОЦИАЦИЯТА е:

 

 1. осъществяване на връзка, взаимодействие и координация между застрахователите по въпроси от общ интерес;

 

 2.  защита на правата и интересите на членовете пред органи, организации и лица;

 

 3. съдействие на членовете за създаване на благоприятни условия за развитие на тяхната дейност и за лоялна конкуренция, както и за уреждане на възникнали противоречия между тях;

 

 4. съдействие за обмяна на опит и информация между членовете на АСОЦИАЦИЯТА и между тях и чуждестранни организации;

 

 5. изграждане и развитие на информационна база данни за застрахователния пазар;

 

 6. извършване на допълнителна стопанска дейност, която е свързана с предмета на дейност на АСОЦИАЦИЯТА, като приходът се използва за постигане на целите на АСОЦИАЦИЯТА;

 

 7. управление на имуществото и имуществените вноски, регламентирани в този Устав;

 8. осъществяване и на други дейности, разрешени от закона, които са свързани с реализацията на целите на АСОЦИАЦИЯТА.

КонтактиКоментари Карта на сайта
© 2005 АБЗ. Всички права запазени. Разработенo от  Melon Technologies