Асоциацията на българските застрахователи e учредена през 1992 г. В нея членуват 30 компании, представляващи над 93% от българския застрахователен пазар и с активи, възлизащи на 5,6 млрд. лева за 2018 г. АБЗ има водеща позиция при създаването на общи политики за развитие на застрахователния сектор, защита правата и интересите на бранша, налагане на лоялна конкуренция в сектора и координация между застрахователите по въпроси от общ интерес. През годините на своето съществуване АБЗ се превърна в обединяващо звено за участниците на пазара на финансови услуги.

Новини

Застрахователен пазар

Анализ на АБЗ: В търсене на решения за подобряване на покритието на пандемичния риск

Още от началото на годината пандемията с COVID-19 доведе до спирането на дейността на много компании и това насочи общественото внимание към факта, че полиците за прекъсване на бизнеса, предлагани от голяма част от застрахователните дружества, не покриват загуби, понесени в резултат от пандемия. Дискусиите по темата стартираха на европейско ниво още през м. март 2020 г., тъй като ситуацията предизвика сериозно обвинение от страна на Европейската

Повече

Оценка на европейските застрахователи по повод Техническия съвет на EIOPA относно предстоящите изменения в режима Платежоспособност II

На 17.12.2020 г. EIOPA публикува и изпрати на Европейската комисия дългоочаквания си Технически съвет относно предстоящите изменения в режима Платежоспособност II. Защо Техническият съвет излиза сега: Планираното преразглеждане на пакета Платежоспособност ІІ стартира през 2019 година. То вече премина през няколко етапа, като първата стъпка беше предприета от Европейската комисия, която през февруари 2019 изпрати формално искане за технически

Повече

Застрахователи