Асоциацията на българските застрахователи e учредена през 1992 г. Към 2021 г. в нея членуват 29 компании, представляващи над 91,4% от българския застрахователен пазар и с активи, възлизащи на 6,5 млрд. лева за 2020 г. АБЗ има водеща позиция при създаването на общи политики за развитие на застрахователния сектор, защита правата и интересите на бранша, налагане на лоялна конкуренция в сектора и координация между застрахователите по въпроси от общ интерес. През годините на своето съществуване АБЗ се превърна в обединяващо звено за участниците на пазара на финансови услуги.

Новини

Застрахователен пазар

Запазва се тенденцията за устойчив ръст на застрахователния пазар: резултати към октомври 2021

Запазва се тенденцията за устойчив растеж на пазара, очертала се през 2021 г. сочат данните на КФН към края на октомври 2021 г. Общо за пазара ръстът на премийния приход е 12%, като достига 2,675 млн. лв. Сумата на изплатените обезщетения е с 8,4% по-висока спрямо същия период на 2020 г. и възлиза на 1,063 млн.лв. Стабилното пазарно представяне се вижда и при сравнение на резултатите с предпандемичната 2019 г. - премийният приход към октомври

Повече

Застрахователният пазар през 2019 г.

Съгласно предварителните данни на КФН, 2019 г. завършиха 35 български застрахователя – 24 по общо застраховане и 11 по животозастраховане, които реализираха премиен приход от над 2,9 млрд. лв., което представлява ръст от 14,8% спрямо този от 2018 г.   2019 година беляза поредния номинален ръст на премийния приход почти по всички линии на бизнес. Общото застраховане продължава да доминира пазара с 82,9% дял. Премийният приход

Повече

Застрахователи