ДАРЕНИЕ НА 100 БР АНТИДЕКУБИТАЛНИ ДЮШЕЦИ ТИП „MEDICARE AD120P” НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК: „ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП”АД

„ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП”АД  направи на 100 бр антидекубитални дюшеци тип „MediCare AD120P” на община Белоградчик , които да се предоставят  за нуждите на лежащо болни пълнолетни лица и деца настанени в центрове за настаняване от семеен тип на територията  на община Белоградчик.

„Каузата, която прегърнахме е с цел облекчаване болките и страданията  на лежащо болни хора  настанени в центрове от семеен тип“.

 

Вижте повече в прикачения файл!