ДАРЕНИЕ НА МОДУЛЕН ТРАНСКРАНИАЛЕН МАГНИТЕН СТИМУЛАТОР, ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА: „ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП”АД

„ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП”АД  направи дарение на средства на Специализирана болница за рехабилитация на детска церебрална парализа “Света София” ЕООД за закупуване на  модулен транскраниален магнитен стимулатор с предназначение за диагностична и лечебна магнитна стимулация на моторните зони в кората на главния мозък, гръбначния мозък и периферната нервна система.

„Каузата, която прегърнахме има за цел да подпомогне  възстановянането на деца  болни от церебрална парализа.“

Вижте повече в прикачения файл!