ДАРЕНИЕ ЗА SOS ДЕТСКИ СЕЛИЩА БЪЛГАРИЯ: АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ

С настъпването на корона кризата Алианц България предприе редица местни инициативи под мотото #AllianzForLife, за да облекчи негативните ефекти от извънредната ситуация. Едно от тях е дарението, което направихме за SOS Детски селища, които имаха нужда от лаптопи, за да обезпечат дистанционното обучение на децата без родителска грижа. Алианц глобално подкрепя SOS Children’s Villages International с инициативата Allianz World Run, в която участваме от години и преценихме, че наш дълг е да се обърнем именно към тях в този момент. Учениците изпитваха затруднения да учат пълноценно по дистанционната програма, защото няколко души ползваха един компютър. Децата, които споделят един дом са на различна възраст, в различно училище и практически не беше възможно да участват в дистанционните уроци от едно устройство. Алианц България закупи 20 лаптопа, които да се ползват индивидуално от деца и младежи от SOS Детски селища България.

Краткосрочно проектът имаше за цел да даде възможност на децата и младежите от SOS Детски селища България пълноценно да се включат в дистанционната форма на обучение. Алианц България осигури лаптопи, които учениците да ползват индивидуално, да учат и общуват по време на изолацията. В момента на дарението проектът се справи с риска тези децата да бъдат изключени от учебния процес или да повторят учебната година. Дългосрочно проектът им даде възможност да подобрят дигиталните си знания и умения, което ще спомогне за тяхната интеграция и социализация в бъдеще..

Реализирани дейности:

  • Представяне на проекта пред мениджмънта на компанията и осигуряване на извънреден бюджет на реализацията му.
  • Закупуване на 20 броя лаптопи.
  • Представители на мениджмънта лично доставиха закупените устройства до домове из страната.