ИНИЦИАТИВА „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА СВЕТА УТРЕ“: ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”

В рамките на инициативата, Стопанска академия „Д. А. Ценов” обяви, че ще предостави общежитията си безвъзмездно на студентите, записали се редовна форма на обучение в първи курс 2020-2021 академична година.

БУЛСТРАД се присъединява с дарение, равняващо се на всички годишни семестриални такси на студентите от първи курс редовна форма, в специалност „Застраховане и социално дело”. Дарението възлиза на 25 000 лв., като освен него, са дарени още 111 тома професионална литература.

БУЛСТРАД е партньор на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” вече пет години в рамките на съвместния проект за покачване на професионалната квалификация „БУЛСТРАД АКАДЕМИЯ” и за редица служители на Дружеството Стопанската академия е Алма Матер.

Инициативата „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА СВЕТА УТРЕ“ цели да се запази всички възможности за студентите да получат най-доброто образование в сферата на застраховането в предстоящата учебна година  в условия и време, в които висшето образование може да бъде считано за финансова трудност за редица български семейства.

Тъй като допускаме, че професионалната реализация в бъдеще ще бъде още по-голямо предизвикателство поради бавното възстановяване на икономиката след COVID-19 кризата, ние считаме за изключително ключови усилията именно в тази посока.

Целта е да насърчи младите хора да преследват своите професионални мечти, независимо от препятствията, които съвременния свят налага, като им осигури условия за качествено образование и професионално вдъхновение.

Кариерна реализация студентите от специалност "Застраховане и социално дело"  намират в застрахователната, презастрахователната и пенсионноосигурителната сфера, а също и в различни държавни органи като Комисията за финансов надзор, Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса, Агенцията по заетостта, Агенцията за социално подпомагане и други.

Вижте повече в прикачения файл!