СЪВМЕСТНА АКЦИЯ ЗА КРЪВОДАРЯВАНЕ НА АЛИАНЦ И ВМА: АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ

Акцията по кръводаряване e съвместна инициатива на Алианц България и BMA. В България традиционно има недостиг на кръв и кръвни продукти, а по време на извънредното положение кръвните центрове у нас останаха почти без доброволци. В последвалите летни месеци, когато кръводарителската активност е традиционно ниска, а болниците бяха претоварени с отложените по време на карантината планови операции, кръвните центрове алармираха за сериозен недостиг на кръв. Алианц България покани в своя централен офис мобилния център по кръводаряване към ВМА и мотивира своите служители да се включат в доброволческата акция. Първата инициатива приключи с повече от 40 кръводарители в рамките на ден.

Целта на проекта е набирането на кръводарители за попълване на нуждите на Центъра по трансфузионна хематология към ВМА. Основна задача за екипа по проекта беше да проведе кампания, за да запознае служителите с проблема, да разясни ползите от кръводаряването и да развенчае страховете, които спират много хора да участват, както и да промотира успеха на първата кампания, за да привлече още повече доброволци през следващата година. Привличането на доброволци по време на пандемична обстановка беше предизвикателство. Цялостната организация по провеждане на инициативата беше подчинена на съобразяването със стриктни мерки за безопасност, а добрата комуникация спомогна да привлечем 40 доброволци. В резултат капацитетът на мобилния център беше запълнен в деня на събитието и Алианц България показа още веднъж, че е общност за живота.

Реализирани дейности:

  • Записване на участници и съставяне на график.
  • Обезпечаване на мерки за безопасност, съобразно пандемичната обстановка в страната.
  • Провеждане на комуникационна кампания сред служителите на Алианц България за привличане на доброволци и последващата комуникация за насърчаване на повече служители да се включат в следващото издание на инициативата.
  • Установяване на партньорство с ВМА за провеждане на акция по кръводаряване.

Осигуряване на подходящо пространство за нуждите на мобилния център по Трансфузионна хематология на ВМА в централния офис на Алианц България.

Записване на участници и съставяне на график.

Обезпечаване на мерки за безопасност, съобразно пандемичната обстановка в страната.

Провеждане на комуникационна кампания сред служителите на Алианц България за привличане на доброволци и последващата комуникация за насърчаване на повече служители да се включат в следващото издание на инициативата.