Алианц България: Проект "Заслушай се" в подкрепа на глухите хора, съвместно с фондация "Заслушай се"

 

Алианц България за инициативата си: "Един от най-големите социални проекти, които реализирахме през тази година е в подкрепа на глухите хора. В България живеят около 100 000 глухи хора и за нас е важно да бъдем достъпни за тях. Преведохме нашите информационни материали на жестов език и вече можем да предложим консултация за предлаганите от Алианц финансови услуги на всеки глух клиент чрез жестов превод в реално време.

През сайта на Алианц България се достъпва дигитална платформа, чрез която с натискане на един бутон клиентът се свързва с жестов преводач. Така при посещение в офис глухият клиент лесно може да избере през смарт телефона си видео връзка с жестов преводач и да получи в реално врем превод от и на български жестов език.

Oрганизирахме обучения за служителите на Алианц България на жестов език, за да можем да улесним процеса по обслужване на глухите хора.

Нашата по-голяма цел е обществеността да обърне внимание на предизвикателствата, пред които са изправени хората от тази общност, да привлечем и други съмишленици и повече компании да ни последват."

 

Дейности по проекта:

- Заснемане на видео информационни материали на български жестов език и разпространението им в каналите на Алианц България: https://www.allianz.bg/bg_BG/individuals/about-us/corporate-social-responsibility/partnership-listen-up.html

- Интегриране на платформата за достъп до жестов преводач със сайта на компанията - https://www.allianz.bg

- Информационна кампания в социалните канали на Алианц.

- Обучение на служителите в компанията, които имат контакт с клиенти.

 

Резултати:

Заедно с фондация Заслушай се успяхме да обслужим над 200 глухи клиента.

Адаптирахме 10 информационни видео материали на жестов език, за да може глухите клиенти по-лесно да се информират за нашите продукти и услуги.

Oрганизирахме обучения за служителите на Алианц България на жестов език, за да улесним процеса по обслужване на глухите хора. 

 

Вижте повече за проекта в прикачения документ в pdf формат!