ЗК Лев Инс АД: Социална кампания «Пази детето в интернет»

 

Кампанията „Пази детето в интернет“ е със социална насоченост и поет обществен ангажимент от страна на „Лев Инс“ да образова и формира култура на поведение в дигитална среда. Кампанията е  с фокус онлайн тормоза и посегателство над деца и е с цел превенция в кибер пространството.  Активността е с национално покритие и е насочена към родители, учители и ученици. Кампанията заложи на директна форма на комуникация- образователни срещи и събеседвания, обучителни материали и не на последно място активното участие на експерти по кибер сигурност и техните споделени опит и практика от първо лице.

„Пази детето в интернет“ е естествено продължение на “Пази детето на пътя”, една от първите социални инициативи разпознаваема и с днешна дата. Нарастващата зависимост от модерните технологии и активното им ползване в ежедневието, поставят въпроса за сигурността в интернет с висок приоритет.  Затова „Лев Инс“ като компания, която изпреварва събитията, е приела за своя кауза сигурността и безопасността на децата в онлайн пространството. Това е най- уязвимата група и активни потребители в дигитална среда. 
Силната социална насоченост приобщи към идеята най-авторитетния специалист по киберсигурност в страната Явор Колев и олимпийския шампион по карате Ивет Горанова. Те са лица на кампанията, но и посланици на идеята за сигурност и дигитална защита.  Кампанията е с фокус превенция чрез обучение и формиране на поведенческа култура в онлайн среда. За целта е създадена онлайн платформа с достъпни  безплатни информационно- образователни видео съдържание за деца и родители, сесии на живо и онлайн. Приоритет за кампанията са посещенията и образователните лекции за ученици по места в цялата страна. Целта, около която „Лев Инс” се обединява с нейните партньори в този проект, е да предпазим децата от опасностите в дигиталното пространство преди те да са се случили. Понякога децата несъзнателно могат да създадат проблем на цялото семейство. Единственият начин да избегнем подобен сценарий, е като ангажираме вниманието им. След обстойни проучвания в областта е установено, че най-често срещаните опасности в интернет за децата са тормоз от страна на връстници, измама, и недоброжелатели, които искат да се срещнат с тях. Съществуват, обаче, още куп други рискове. Как да се справим с тях и как да познаем кога детето ни има нужда от помощ, е описано подробно на специално създадена платформа за кампанията – www.detetovinternet.bg.

 

Дейности по проекта:

Социалната кампания „Пази детето в интернет” стартира в края на декември 2021 година с мащабна информационна телевизионна кампания, която продължи до средата на месец февруари и с естествено продължение на кампании в дигитална среда.
Облекчените Ковид мерки и нормализирането на учебния процес дадоха възможност за провеждане на обучения по местна на деца от 12- 16 год. За периода от март до юни са обучени близо 100 000 ученици, родители, педагогически персонал, както и държавни и общински служители. 
Кампанията достигна до широк кръг хора и предизвика интерес в обществото. По покана на различни организации се включихме в организирани събития за родители, празници на градове и други масови мероприятия.
Първият етап на кампанията завърши на 1 юни (Ден на детето), с участие в две събития организирани от Държавна агенция закрила на детето и съвместно УНСС и КНСБ.
С цел по-голям интерес и като допълнителен стимул за запознаване с полезната информация, в специално създадения сайт на кампанията беше пусната томбола с предметни награди. За първите 6 месеца на кампанията, подарихме на късметлиите 30 таблета.   

 

Резултати:

Екипа на кампанията изнесе безплатни уроци по киберсигурност на близо 100 000 деца, родители, педагогически персонал и държавни и общински служители от цялата страна.
Партньори на кампанията са Министерство на образованието и науката, Държавна агенция за закрила на детето, Национална мрежа за децата, Асоциацията на българските градове и региони, Националният Омбудсман, Университета за национално и световно стопанство, Пловдивски университет, Българската асоциация по киберсигурност, десетки общини и още много държавни, общински и частни организации.