„Дженерали Застраховане“ АД: Тhe Human Safety Net

The Human Safety Net е инициатива създадена от Група Generali, като част от стратегията за устойчиво развитие. Инициативата има за цел да предлага помощ на деца и семейства в затруднено положение, както и на бежанци, за да могат да формират по-сигурно и спокойно бъдеще.

The Human Safety Net е движение, като целта е да бъдат ангажирани все повече и повече хора, за да можем да създадем „верига от помощ“. Така, достигайки до възможно най-много хора, вярваме, че можем максимално да усилим въздействието на това, което правим.

В България, проектът се реализира в партньорство с Фондация "За Нашите Деца", чрез програмата „Да дадем път на услугите за ранно детско развитие в България“. Заедно искаме да дадем възможност на най-уязвимите в обществото, като им помогнем да достигнат пълния си потенциал, чрез специализирана помощ за деца без родителски грижи и деца със специални нужди в развитието.

В Generali вярваме, че всеки трябва да получи равен шанс в живота и да бъде приет в обществото. Именно за това, помощта в ранна детска възраст е ключова за развитието и бъдещето на децата на България.  

Основните цели по проекта:

1. Разработване и разширяване на програмите за ранно детско развитие с акцент върху интервенциите за укрепване на семейството;

2. Изграждане на база за подкрепа за финансиране на програмите за ранно детско развитие в България в по-голям мащаб

3.  Изграждане на капацитета на организацията за предоставяне на висококачествени програми и услуги за ранно детско развитие за деца на семейства.

В центровете в София и Пловдив на „Фондация за Нашите Деца“, експерти в различни области работят ежедневно с деца и семейства, за да им помогнат, консултират и обучават как да формират по-стабилна семейна среда и по-светло бъдеще.

През 2020 г. и 2021 г. програмата ДА ДАДЕМ ПЪТ НА УСЛУГИТЕ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ В БЪЛГАРИЯ, подкрепяна от Дженерали Застраховане АД и THSN България и Фондация за нашите деца, постигна забележителни резултати. 

 

Вижте повече за проекта в прикачения документ в pdf формат!