Евроинс Иншурънс Груп АД: Дарение на средства на фондация „Благотворител” за програмата „Постигам по-висок успех” 2021г.

Проектът „Постигам по-висок успех” е национална програма за подпомагане на ученици от 8-и до 12-ти клас и студенти първокурсници, лишени от родителски грижи. 

За стипендии кандидатстват ученици и студенти, за които образованието е от особена важност и са постигнали над 5.00 или над 5.50 успех за предходната година. Стипендиите за висок успех ги насърчават да полагат усилия в училище и да продължат образованието си, въпреки социалните и лични предизвикателства, с които се сблъскват.  Освен финансова подкрепа, екипът на фондация „Благотворител”, с подкрепата на „Евроинс Иншурънс Груп”,  полага усилия да изгради доверие и дългосрочна връзка със стипендиантите, като при нужда са и техни ментори, и приятели. Стипендиантите на фондация „Благотворител” са  умни, талантливи и отговорни младежи. Те  се нуждаят и от морална подкрепа, тъй като след училище те се връщат в институция, където средата не е подкрепяща както у дома с уют и родителска ласка.

През настоящата 2021г подпомогнахме 17 ученици и студенти.

Нещо повече, две от момичета, участващи в програма „Постигам по-висок успех”, студентки 1-ви курс,  са наети на платен стаж в  една от компаниите , част от „Евроинс Иншурънс Груп”.

 

Вижте повече за проекта в прикачения документ в pdf формат!