УНИКА: Проект „Зелени инициативи, телемедицина и безплатни лекарски консултации от УНИКА“

През 2021 година стартирахме проект „Зелени инициативи, телемедицина и безплатни лекарски консултациии от УНИКА“. Той има за цел да обедини действията на компанията в стремежа да полагаме устойчива грижа за околната среда, както и да правим грижата за здравето все по-достъпна.  Стимулиране на корпоративни активности с цел почистване и облагородяването на природни местности и сплотяване на колективния дух, подкрепа на партньори, ориентирани в посока стимулиране на физическата  активност и природосъобразния начин на живот.   

Целите на проекта могат да бъдат разделени в три основни направления.

Първо, да подкрепяме и поощряваме инициативи, с цел заедно да пестим време и намаляваме екологичния отпечатък и насочваме вниманието към профилактичната грижа за здравето, като например осигуряваме възможност за дигитална консултация с доктор за всички, без значение дали са наши клиенти, или не – т.е. не пътуваме и чакаме за преглед, когато е възможно, напълно безопасно, записване на час за физически преглед изцяло онлайн, както и подаване на претенции чрез дигитален канал. През 2021 година, продължихме традицията и предоставихме 100 безплатни консултации за всички желаещи, по случай „Деня на здравния разботник“, подадените онлайн претенции са се увеличили 5 пъти повече и все повече се увеличават онлайн консултациите и записване на часове за преглед. Насърчаване използването на изцяло дигитална здравна карта, което ни дава възможност да не произвеждаме PVC карти.

На второ място, стимулираме нашите служители да осъзнават личната си отговорност на всеки един от нас в грижата за природата, но и в грижата за нас самите. УНИКА България мотивира и подпомага екипа си да прекарва повече работно време сред природата, развивайки проекта ни за работа от разстояние „Офис без граници“. Същевременно ги подкрепяме и в желанието им да се реализират активности за почистване и облагородяване на природни местности.  

И на трето място, подкрепяме партньори, които полагат усилия да стимулират физическата активност и природосъобразния начин на живот. УНИКА е спонсор на Българската Асоциация по Триатлон, които са си поставили задачата да стимулират и подпомагат много млади хора да тренират колоездене, плуване и бягане. Подкрепяме и развитието на българския планински туризъм.   

Дейности по проекта през 2021 година:

- По случай „Международния ден на здравето“ и „Деня на здравния работник“ през месец април предоставихме 100 безплатни консултации. От една страна да подпомогнем здравната система, от друга все повече хора да имат възможност да се убедят в удобството на онлайн медицинските консултации при неспешни състояния, благодарение на които потребителите спестяват време и необходимост да се придвижват с автомобила си;

- Доразвиване на услугите на приложението за телемедицина MedUNIQA – създаване на профил на клиенти с услуга Профилактика. Получават и съхраняват дигитално информацията от своите профилактични прегледи и имат възможно директното да ги споделят с лекар за консултация;

- Поощряване на клиенти и партньори да се възползват от онлайн услугите на УНИКА чрез рекламна активност в социалните мрежи;

- Спонсориране на Българската Асоциация по триатлон в организацията на две национални състезания в Пловдив и Бургас с цел популяризиране на триатлона в България и мотивиране на състезателите;

- Подкрепа на българския планински туризъм чрез различни партньорства с обекти на Витоша;

- Застраховане на участниците в състезанието Red Bull Bike The Balkаn – преминаване с колела маршрута Ком-Емине;

- Почистване и поставяне на указателни табели на местността св. Марина, област Пазарджик;

- Предстоящо маркиране на туристическа пътека в Люлин планина; 

 

Вижте повече за проекта в прикачения документ в pdf формат!