ЗК България Иншурънс АД: Инициатива „Интелигентен растеж“

Основен елемент в дейността на ЗК България Иншурънс е да бъдем пълноценен участник в процесите, през които преминава нашето общество и да подпомагаме проекти в някои основни сфери на обществения живот. Сред нашите основни проекти е "Интелигентен растеж", който предоставя финансови средства за стипендии за завършване на средно образование и заплащане на таксите на последващо обучение във висши учебни институти.  Инициативата се провежда ежегодно от 2016 г.

Партньор в проекта е „Фондация за социална промяна и включване”, чиято основна цел е да работи за социалното развитие и интеграция на непривилегировани хора, чрез Програма „Дом Възможност” – мрежа от жилища за младежи, лишени от родителска грижа.

В проекта участват и служителите на компанията. Всяка година се провежда съвместен коледен базар "Коледна мисия: Сбъдната мечта" на служителите и младежите от ФСПВ. Събраните средства от благотворителният базар се добавят към дарените от Компанията. Към настоящия момент благодарение на проекта има 9 младежи, които успешно завършиха средно образование  и 12 студенти в различни висши учебни заведения в София и страната. Младежите, които са включени в проекта, както и партньорите от ФСПВ високо оценяват подкрепата, която получават. Проектът "Интелигентен растеж" е един много добър пример за това, че винаги има начин и има хора и компании, които се интересуват и искат да бъдат част от социалната трансформация на обществото.

Проектът „Интелигентен растеж“ на ЗК България Иншурънс АД предоставя средствата за корпоративни коледни подаръци на „Фондация за социална промяна и включване“, като сумата се разпределя на част от младежите, израснали без родителска грижа, включени в програмата „Дом Възможност“ за стипендии за завършване на средно образование и за заплащане на таксите на последващо обучение във висши учебни институти. Целта е да осигурим възможности за по нататъшното образование на едни изключителни млади хора, израснали без родители и да им дадем шанс да постигнат мечтите си.

И през 2020 г. ЗК България Иншурънс предостави финансови средства под формата на дарение за стипендии, които да бъдат разпределени за по-нататъшното образование на младежите в неравностойно положение,  включени в програмата „Дом Възможност“ на ФСПВ. Чрез проекта „Интелигентен растеж“ през 2020 г. се предоставиха стипендии на още 4 младежи, студенти в първи курс, двама в СУ „Климент Охридски", един в Медицински колеж гр. Враца, и един в УНСС. Също така се проведе ежегодния благотворителен коледен базар "Коледна мисия: Сбъдната мечта" и дарените от служителите средства са използвани за стипендии и заплащане на задължителни учебни занятия и лагери на двама ученика в 12 клас.

Вижте повече за проекта в прикачения документ в pdf формат!