ЗК „Лев Инс” АД: Спорт, здраве и развитие на децата и младежите на България

Вече над 15 години ЗК „Лев Инс” АД е основен спонсор на Българска Национална Федерация Карате,  като компанията е приела за своя кауза изграждане на социално отговорно поведение и мотивация за здравословен начин на живот, спорт и психическо здраве за деца и млади хора в България. Каузата ни придоби олимпийски размер в лицето на златния медал на Ивет Горанова от Токио 2020 г.

Каузата е разработена в отговор на наблюдаваните негативни тенденции по отношение на различни форми на рисково поведение, нездравословен начин на живот, липса на приемственост в спортовете, ниска спортна култура на подрастващите, понижена дееспособност, наднормено тегло и гръбначни изкривявания, повишаваща се агресия и поддаване към негативните явления в обществото,   недостатъчна мотивация. Инициативата се провежда ежегодно от 2006 г.

Чрез насърчаване на тренировки, лагери, мотивационни срещи  у децата и младежите между 5 и 29 г. биват възпитавани навици за здравословен живот, сила на духа, развиване на самочувствие, самоувереност, работа в екип, умения за справяне с трудности, повишаване на информираността с цел превенция на затлъстяване,  нездравословен начин на живот и зависимости.

Целева група са деца и младежи от цялата страна, до които е достигнала подкрепата – 89  клуба, над 10 000 деца и младежи, 1240 професионални състезатели, над 160 в неравностойно положение, привлечени нови участници – над 1 400 деца и младежи.

Чрез реализираните дейности бе постигнато: ангажиране на децата и младежите, популяризиране на спорта, подпомагане на физическо и ментално здраве, постигане на върхови спортни постижения и резултати, формиране на траен интерес към активен спорт и здравословен начин на живот, привличане на нови приятели от различни възрасти към философията на Карате.

Каузата ни придоби олимпийски размер в лицето на Олимпийската титла  на Ивет Горанова от Токио.

Общата цел на каузата е изграждане на социално отговорно поведение и мотивация за здравословен начин на живот, спорт и психическо здраве, превенция на  прояви на агресия и/или различни форми на зависимости,  у деца и  млади хора от цялата страна.  

Специфични цели на проекта са:

1. Активно включване в спортни дейности на деца и младежи от цялата страна.

2. Повишаване на тяхната информираност относно спорт и здравословен начин на живот, и философията на карате. 

3. Засилване на мотивацията и потенциала на деца и младежи за високи спортни постижения.

Тренировките по карате имат последващ и траен ефект – децата и  младите хора да се обучат и да предават знанията си на други, да участват и в регионални, национални и международни турнири.

Задачи: подпомагане и насърчаване на тренировъчен процес по карате, осигуряване на психологическа помощ и мотивационна подкрепа, обществена информираност за възможностите и ползите от спорта Карате.

Каузата се свежда в думи на Соке Бехзад Ахмади: „Карате не се отнася до техниките и тяхното изпълнение, а до смелостта, почтеността и борбата за справедливост и общото благо“.

Основни дейности, насочени към въздействие върху бенефициентите, включват:

- провеждане на информационна кампания в цялата страна - посещение на училища, детски градини, спортни школи, спортни панаири, университети

- Демонстрационни срещи в училища и ДГ - "Какво е карате?", " Защо да изберем карате?",  " Карате - дух и тяло".

- Провеждане на семинари за начинаещи, напреднали и състезатели.

- Мотивиращи срещи с професионални състезатели по карате под надслов „Мечтите се сбъдват“.

- Психологически коучинг за напреднали и състезатели.

- Провеждане на лагери на Националния отбор - с онлайн включвания от различни клубове.

- Провеждане на зимни и летни лагери за начинаещи, напреднали и състезатели

- Провеждане на демонстрационно - мотивиращи събития със златната олимпийска медалистка Ивет Горанова.

- Провеждане на кръгли маси под надслов „Карате без възраст“.

Вижте повече за проекта в прикачения документ в pdf формат!