Годишни награди "Застраховател на годината" 2016

На 18 май 2017 г. на тържествена церемония бяха раздадени за 9-та поредна година най-престижните годишни награди в застрахователния сектор - „Застраховател на годината. Пенсионноосигурително дружество на годината. Застрахователен брокер на годината“ за 2016 г. Организатори на събитието с бяха Асоциацията на българските застрахователи, Висшето училище по застраховане и финанси, Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски” и Българската асоциация на застрахователните брокери (БАЗБ).
На събитието по традиция присъстваше целият застрахователен и пенсионноосигурителен сектор на България, представители на държавните институции и регулаторните органи, на научните и академичните среди.

Отличия за 2016 година бяха връчени в 9 категории като победители бяха следните дружества:

  •  Застраховател на годината – Общо застраховане - "ДЗИ - Общо Застраховане" ЕАД
  •  Застраховател на годината – Животозастрахованe - ЗАД “Алианц България Живот”
  •  Най-динамично развиващо се застрахователно дружество - „Дженерали Застраховане“ АД
  •  Пенсионноосигурително дружество на годината - Допълнително задължително пенсионно осигуряване - ПОК “Доверие” АД
  • Пенсионноосигурително дружество на годината - Допълнително доброволно пенсионно осигуряване - ПОД “Алианц България” АД
  • Най-динамично развиващо се пенсионноосигурително дружество - „ЕН ЕН Пенсионноосигурително дружество” ЕАД
  •  Застрахователен брокер на годината - Общо застраховане - "АЙ ЕНД ДЖИ Иншурънс Брокерс" ООД
  •  Застрахователен брокер на годината – Животозастраховане - "Евролайф България" ЕООД
  •  Застрахователен брокер на годината - Най-динамично развиващо се дружество - “Мусала Иншурънс Брокер” ООД

Най-добрите компании в отделните категории бяха определени от експертно жури, съставено от представители на петте организации на база обективни публични критерии и показатели.

Приз за цялостен принос в развитието на българското застраховане беше присъден на Ралица Агайн-Гури - заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор" и на Петрозар Петков, председател на Съвета на директорите на ЗД “БУЛ ИНС” АД.
Наградата за цялостен принос в развитието на осигурителните системи в България получи Милен Марков, председател на Съвета на директорите и главен изпълнителен директор на ПОК „Съгласие”АД.
Специалната награда за особен принос в развитието на посредничеството в застраховането получи Ивета Кунова, председател на УС на БАЗБ.
Главният изпълнителен директор на ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп” АД Румен Янчев бе обявен посмъртно за почетен председател на попечителския съвет на фондация "Проф. д-р Велеслав Гаврийски".