Конкурс „Застрахователи за обществото 2018“: съвместна инициатива на АБЗ и БАЗБ

За четвърта поредна година БАЗБ и АБЗ отново ще почетат заедно празника на застрахователя и ще дадат своя принос към развитието на добри  социални практики в застраховането. Конкурсът „Застрахователи за обществото“ вече е традиция, която ежегодно отличава компаниите с най-голям принос към обществото.

В предишните три издания на конкурса в двете асоциации постъпиха многобройни интересни кандидатури на каузи и проекти в сферата на Корпоративната социална отговорност, които с гордост обявихме и наградихме. Тази година се очаква конкуренцията да е още по-голяма, а срокът за кандидатстване е до 15 септември. Наградените инициативи в полза на обществото ще бъдат обявени на 1 октомври 2018 година по повод  професионалния празник на застрахователната индустрия – Деня на застрахователя.

Защо проект в сферата на Корпоративната социална отговорност (КСО)?

Корпоративната социална отговорност (КСО) е един от стълбовете на съвременното проспериращо общество. Всяка застрахователна компания и брокер могат да открият или да създадат своя кауза, с която да допринесат в различни сфери на обществения живот. Като застрахователи ние имаме не само бизнес, но и социална функция и ангажимент към едно по-добре информирано и със защитени права и сигурност общество.  По тази причина смятаме, че нашият бранш следва да се развива спрямо очакванията и изискванията на нашите клиенти, служители, партньори, общественост.

 

Какво е за нас социална отговорност?

Ние вярваме, че една организация въздейства със своите решения и действия върху обществото и околната среда. Именно затова, социалната отговорност може да бъде реализирана само чрез прозрачност и етично поведение и така да допринася за устойчивото развитие и благополучие на обществото.

 

Защо тази награда е важна за застрахователния бранш?

Наградата „Застрахователи за обществото“ цели да отличи съвместните бизнес – социални инициативи, които застрахователните компании и брокери са реализирали през изминалата година. Ние вярваме, че чрез съвместните усилия на компаниите и техните партньори те са спомогнали за подобряване качеството на живот, за позитивно обществено развитие  и заслужават нашето внимание.

 

Как можете да участвате?

Всяка застрахователна компания и застрахователен брокер, които биха желали да представят своя реализирана кауза или проект в сферата на Корпоративната социална отговорност,биха могли да го направят като изпратят попълнена форма за участие на имейл адрес office@baib.bg и/или имейл адрес abz@abz.bg  до 15.09.2018 г.

 

Кратко описание на проекта или каузата и снимков и/или видео материал, с която участвате ще бъде публикувано на специално създадена платформа за сайта на БАЗБ. След това, всеки от членовете на БАЗБ и АБЗ ще може да разгледа каузите и проектите на участниците и да даде своя глас до 26.09.2018 г. 

 

Победителите ще бъдат избрани след преброяване на получените гласове и ще бъдат отличени с  1-во, 2-ро и 3-то място спрямо броя получени от гласуването резултати. 

Всеки един от членовете на АБЗ и БАЗБ има право на един глас за 1-во, 2-ро и 3-то. 

 

 

Всички новини свързани с конкурса, както и номинациите, може да следите на сайта на БАЗБ, както и страницата на БАЗБ във ФБ, които се обновяват ежедневно.

 

Важни дати:

 

Номиниране до 15.09.2018 г.

Гласуване до 26.09.2018 г.

Обявяване на победителите на 01.10.2018 г.

 

 

Вярваме че с тази инициатива, не само ще отдадем заслуженото на нашите колеги и техните постижения, но и се надяваме да бъдем мотивация и вдъхновение за започването на нови инициативи в полза на българското общество.