Международна конференция „Нови възможности за възстановка на инциденти“ на 22 ноември 2018 г.

Международната конференция  „Нови възможности за възстановка на инциденти“, проведена на 22.11.2018, бе организирана от Асоциация на Българските Застрахователи (АБЗ), Българска Браншова Асоциация Пътна Безопасност и Acciretech, под патронажа  на Посолството на Белгия.  Форумът бе открит от посланика на Белгия в България негово превъзходителство Франсоа Бонтан.

Над 60 професионалисти от застрахователната индустрия, системата на МВР, вещи лица и представители на бизнеса се запознаха с някои от най-добрите практики в Европа, засягащи възстановката на инциденти, както и подобренията на пътната обстановка. Ще бъдат демонстрирани конкретни казуси, използвайки технологии като 3D сканиране на място, използването на технология за извличане на данни от Crash тестове, възстановка чрез 3D симулация или реализация на реални crash тестове. 

В обръщението си към аудиторията генералният секретар на АБЗ Нина Колчакова подчерта, че подобряването на състоянието на пътната безопасност е основен приоритет на асоциацията. „Наред с активното ангажиране на АБЗ с редица публични прояви, благотворителни инициативи и други,  застрахователната индустрия е и сред най-значимите „инвеститори“ в проекти, насочени към подобряване състоянието на безопасността на движението по пътищата. През последните 10 години чрез Гаранционния фонд са инвестирани  над 14 млн. лева в техника и информационни и комуникационни технологии за целите на дейности по подобряване на пътната безопасност“ – заяви Нина Колчакова. Тя подчерта, че застрахователният бизнес се основава на доверието, а съвременните технологични решения  дават нови възможности за постигане на максимална обективност при оценката на реалните обстоятелства във връзка с даден пътен инцидент. В този смисъл са ефективен инструмент за постигане на висока степен на обективност и обществена справедливост, което несъмнено оказва позитивно въздействие върху отношенията на доверие между страните в застрахователния процес и обществото като цяло.

Особен интерес за професионалната аудитория представляваха демонстрираните нови технологии – извличане на данни от т.нар. „черни кутии“ – EDR технологии, 3D сканиране на място, използване на технология за извличане на данни от Crash тестове, възстановка чрез 3D симулация. Г-н Петерс, EUDARTS, уточни, че в момента се работи върху регулации на ниво ЕС, целта на които са въвеждането на задължително използване на EDR технологиите  в превозните средства. Новите технологични решения дават възможност за обективно установяване на обстоятелствата и причините за даден пътен инцидент. Затова използването им при разкриване на застрахователни измами е особено ефективно. На конференцията бяха представени и коментирани множество реални казуси, свързани с разследването на застрахователни измами с помощта на новите технологични решения.  Темата за застрахователните измами обяснимо предизвика висок интерес - според данни от Insurance Europe  европейските застрахователи губят от измами 500 млн. евро годишно.

Белгийският опит в областта на пътната безопасност бе споделен от представител на VIAS – Белгийската агенция по пътна безопасност. Лекторът Тант открои четири основни фактора, отговорни за жертвите на пътя: скоростта, алкохолът, предпазните колани, разсеяността и сподели различните подходи, които използват за интервенция в посока намаляване инцидентите на пътя.

Споделено от всички участници бе мнението за високата практическа стойност на конференцията и за необходимостта не само от споделяне на опит, но и реално приложение  на новите технологични решения в България и използването им в съдебния процес.

 

Вижте представените презентации тук.