Членство в АБЗ

Членството в Асоциацията на българските застрахователи предоставя редица предимства за компаниите, които са част от нейното семейство. Членовете на АБЗ се ползват от възможността:
- да участват активно в законотворческия процес, засягащ застрахователния сектор,
- да участват в обмена на информация,
- да имат повече и улеснени контакти и успешна перспектива за взаимодействие помежду си,
- да усъвършенстват познанията и уменията на служителите си благодарение на образователните инициативи на Асоциацията и различните форуми, в които тя се включва.

 

ЗД „БУЛ ИНС” АД

ЕИК 831830482
Седалище и адрес на управление:
Република България, гр. София - 1407, бул. „Джеймс Баучер" № 87
тел.: 0700 16633, (02) 45 201 602, факс: (02) 91 981 11
http: www.bulins.bg
e-mail: ceo@bulins.bg

ЗАД "Енергия" АД

гр. София, бул. “Дондуков” № 33
тел: +359 2 980 89 93
факс: +359 2 986 39 04
info@energy.bg
http://www.energy.bg