Членство в АБЗ

Членството в Асоциацията на българските застрахователи предоставя редица предимства за компаниите, които са част от нейното семейство. Членовете на АБЗ се ползват от възможността:
- да участват активно в законотворческия процес, засягащ застрахователния сектор;
- да участват в обмена на информация;
- да имат повече и улеснени контакти и успешна перспектива за взаимодействие помежду си;
- да усъвършенстват познанията и уменията на служителите си благодарение на образователните инициативи на Асоциацията и различните форуми, в които тя се включва.

 

ЗАД “Асет Инс”

Гр.София, ул.Шар Планина №33
тел: +359 2 904 77 00
факс: +359 2 904 77 55
office@assetins.bg
http://www.assetins.bg/

ЗД „БУЛ ИНС” АД

ЕИК 831830482
Седалище и адрес на управление:
Република България, гр. София - 1407, бул. „Джеймс Баучер" № 87
тел.: 0700 16633, (02) 45 201 602, факс: (02) 91 981 11
http: www.bulins.bg
e-mail: ceo@bulins.bg

ЗАД "Енергия" АД

1407, гр. София
ул. "Сребърна" №16
тел: +359 2 980 89 93
факс: +359 2 986 39 04
info.energy@allianz.bg
http://www.energy.bg

„ЗД Евроинс”АД

Гр.София, п.к. 1592, бул.”Христофор Колумб”43

Тел: + 359 700 17 241, + 359 2 9651 525

Факс: + 359 2 4144526, + 359 2 9651 526

office@euroins.bg

http://www.euroins.bg/

Дженерали Застраховане АД

гр. София 1504 бул. Княз Ал. Дондуков №68
call center - 24-ЧАСОВ АСИСТАНС ЦЕНТЪР
7222

(от страната, за всички мобилни оператори и фиксирани мрежи, на цена според тарифния Ви план)
+359 29 26 7222

(от страната и чужбина според тарифния Ви план)

information.bg@generali.com

assistance.claims.bg@generali.com

www.generali.bg

ЗК ”Лев Инс” АД

Бул. Черни Връх № 51Д Пк 1407
тел: +359 0800 15 333
факс: +359 2 952 24 81

info@lev-ins.com
http://www.lev-ins.com

ЗК „УНИКА“ АД

София 1000, бул. Тодор Александров 18
тел: +359 700 111 50
факс: +359 2 915 63 00

http://www.uniqa.bg