Членство в АБЗ

Членството в Асоциацията на българските застрахователи предоставя редица предимства за компаниите, които са част от нейното семейство. Членовете на АБЗ се ползват от възможността:
- да участват активно в законотворческия процес, засягащ застрахователния сектор;
- да участват в обмена на информация;
- да имат повече и улеснени контакти и успешна перспектива за взаимодействие помежду си;
- да усъвършенстват познанията и уменията на служителите си благодарение на образователните инициативи на Асоциацията и различните форуми, в които тя се включва.

 

ЖЗК „Съгласие” АД

гр. София 1303,
бул. Тодор Александров № 117
тел: +359 2 933 79 11
факс: +359 2 933 79 19
office@saglasielife.bg
http://www.saglasielife.bg/

“ЦКБ Живот” ЕАД

София-1408, бул. "Джеймс Баучер" № 51, ет.10
тел: +359 2 815 48 00
факс: +359 2 815 48 33 

office@ccb-life.bg
http://www.ccb-life.bg/

 

София 1124, бул. „Цариградско шосе“ 47А, бл. В, ет. 3

тел: +359 2 915 88 59; +359 2 915 88 02

факс: +359 2 915 88 99

e-mail: office@groupama.bg