Членство в АБЗ

Членството в Асоциацията на българските застрахователи предоставя редица предимства за компаниите, които са част от нейното семейство. Членовете на АБЗ се ползват от възможността:
- да участват активно в законотворческия процес, засягащ застрахователния сектор,
- да участват в обмена на информация,
- да имат повече и улеснени контакти и успешна перспектива за взаимодействие помежду си,
- да усъвършенстват познанията и уменията на служителите си благодарение на образователните инициативи на Асоциацията и различните форуми, в които тя се включва.