АБЗ беше домакин на среща на Групата на застрахователните асоциации от Централна и Източна Европа

АБЗ беше домакин на редовна среща на Групата на застрахователните асоциации от Централна и Източна Европа (CEE Group). В двудневното събитие участие взеха представители на асоциациите на застрахователите от Австрия, Чехия, Словакия, Румъния, Полша и Унгария. Сред дискутираните теми бяха Предложението на ЕК за стратегия за инвестиции на дребно, Предложението за рамка за достъп до финансови данни, както и различни аспекти във връзка с финалните триалози по Платежоспособност 2 и директивата за възстановяване и преструктуриране на застрахователните дружества.