АБЗ с практични съвети за застраховките „Живот“, събрани в потребителско ръководство

Все повече хора осъзнават, че като застраховат своя живот и здраве, всъщност дават спокойствие и финансова сигурност на себе си и близките си, въпреки че автомобилните застраховки са доминиращи на пазара. За това говори стабилният ръст на животозастрахователния пазар, особено след пандемията COVID 19, която накара хората да се замислят за защита на живота и здравето си. Особено позитивно е развитието при инвестиционните животозастраховки в резултат от търсенето на по-изгодни алтернативи за спестяванията в условията на ниски лихви по депозитите.

За да подпомогне разумния и информиран потребителски избор на подходящ животозастрахователен продукт, АБЗ подготви ръководството „Практични съвети: Застраховки Живот“.  В публикацията на достъпен език се коментират ползите и смисълът от животозастраховките и са представени основните видове, предлагани на нашия пазар – рискови, инвестиционни и спестовни, животозастраховки по кредит. Детайлно са разгледани техните специфики и са представени параметрите и условията, на които трябва да се обърне внимание при сключване на съответната животозастраховка.

 

Вземете ръководството „Практични съвети: Застраховки „Живот“!