Веселин Ангелов, член на УС на АБЗ, за в. Телеграф: „Застраховаме колата, но забравяме за имота“

Голяма част от застрахованите, пострадали при бедствените наводнения, вече са подали претенции за обезщетения. Тези, които не са го направили, трябва да се свържат възможно най-скоро със своя застраховател и да следват дадените инструкции“ посочи в интервю за в. „Телеграф“ Веселин Ангелов, член на УС на АБЗ. По отношение на бедствието по Южното Черноморие застрахователите се съобразяват със ситуацията и размера на бедствието и са удължили сроковете за завеждане на претенции, така че хората да могат спокойно да бъдат обслужени. Все пак, застраховането играе и социална роля, то по своята същност служи на хората, подчерта Ангелов.

В голяма част заведените претенции са за увредени при бедствието автомобили, които са застраховани по „Каско“. По-малко са претенциите по линия на имотните застраховки, което идва в резултат на значително по-ниския дял на застраховано недвижимо имущество, обясни Веселин Ангелов. Дори при такова събитие е видно, че населението разчита най-вече на държавата при настъпване на такива бедствия.

По отношение на пострадали при бедствието превозни средства, включително и при случаи на отнесени от потопа автомобили, Ангелов посъветва хората да се обадят на своя застраховател, за да получат указания как да процедират, какво да направят с автомобила, дали да предприемат някакви действия или не. Не трябва да се свалят регистрационните номера на превозното средство, но ако са били отнесени при наводнението, то компетентните органи  могат да удостоверят наличието или липсата на такъв автомобил и претенцията ще бъде разгледана. Повечето застраховки „Каско“ покриват дейности, свързани с помощ при аварирали автомобили и репатрирането им, така че в зависимост от условията по полицата застрахованите водачи могат да разчитат на помощ в това отношение. Ангелов уточни, че при увреждане на превозно средство в резултат на природно бедствие няма как да се търси обезщетение по застраховката „Гражданска отговорност “. Тя има съвсем други функции - гарантира, че ако причиним ПТП, то невинно пострадалите лица ще получат обезщетение.

Веселин Ангелов се спря и на процедурата по завеждане на претенция и получаване на обезщетение по линия на имуществените застраховки. Отново най-важно е веднага да се заведе претенцията, а последващите действия зависят от степента на увреда на имуществото. Ако е частично увредено – например трябва да се пребоядиса, да се сменят мебели или техника, ще бъде изискан опис, ще бъде направен оглед от вещите лица. При по-малки щети някои застрахователи директно разглеждат претенцията и изплащат обезщетението, без да е необходим допълнителен оглед. Ако щетите са по-сериозни, се извършва оглед, прави се оценка от вещите лица. В случай, че имотът е изцяло увреден и не може да бъде обитаван, то може да се стигне до изплащане на обезщетение за тотална щета, т.е. максималната сума по полицата. Обезщетения се изплащат до две седмици след предоставяне на всички документи, свързани с щетата.

По повод делът на застрахованото имущество у нас Ангелов посочи, че въпреки позитивната тенденция за увеличаването му на ежегодна база, той остава много нисък, в пъти е разликата с други европейски държави. В България, ако застрахователното проникване е 5-6%, в Унгария и Хърватска то е над 30%. У нас не само частните имоти масово не се застраховат. Делът на застрахованото държавно и особено общинско имущество е също нисък, въпреки че има законово задължение за това. По отношение на свързаните с бизнес имуществени застраховки наблюденията са, че такива имат по-големите бизнеси, хотели, но по-рядко малките семейни хотели и бизнеси, хората, които отдават под наем къщи или апартаменти. Там проникването е около 3-4%, което е доста ниско спрямо по-големите населени места и градове, т.е. на всеки 100 човека само трима имат някакво застрахователно покритие.

Ангелов подчерта, че трябва да сме отговорни за финансовите рискове, които са около нас.  „Застраховаме автомобила си, но не застраховаме имуществото. Кое е по-важно обаче за нас? Имотът е 10 пъти по-скъп от колата, ако вземем средна цена. Един автомобил струва средно 7-8 хиляди лева. А средната цена на имот е над 100 000 лева. Говорим за 12 пъти по-висок финансов риск от загуба на наше имущество. От друга страна цената на застраховката за имота е в пъти по-ниска. За един имот от 100 000 лева ще платим премия в размер на около 120-150 лева годишно за полица с много добро покритие. Докато за автомобил от 8-10 хиляди лева цената на застраховка „Каско“ е 400-500 лева.“ – обясни той.

Според Веселин Ангелов нагласи, формирани преди години, са оказват влияние върху решението да застраховаме предимно колите си. Но водещата причина е, че рисковете на пътя се случват значително по-често и търсим начин да се защитим. При имотите те се случват по-рядко, но размерът на загубата може да е много по-голям.