Високо ниво на познания за имущественото застраховане демонстрираха участниците в играта на АБЗ „Твоето застрахователно IQ: ДОМ“

Играта се проведе в периода 5 – 15 юли 2023 г. в рамките на информационната кампания на АБЗ „Застраховки за дома: Запази своя свят“

На  15 юли 2023 г. година приключи играта-тест на АБЗ „Твоето застрахователно IQ: ДОМ“. В нея се включиха 892 участници от цялата страна. Всички те са постигнали средно или високо ниво на познания за имущественото застраховане, а общият им резултат е 11.4 точки или високо ниво на познания. Тъй като няма участник с ниско ниво на познания, всички 892 участници са включени в томболата с награди – 3 ваучера на стойност 200 лв. всеки. 

На 17 юли 2023 г. чрез изтегляне на случаен номер с помощта на специализиран софтуер,  бяха определени и печелившите от томболата с награди 3 ваучера от магазин за техника на стойност 200 лв. всеки. Това са: 

  • Тони Кисьова - С. Дебелт
  • Лора Манова-Джекова - гр. София
  • Атанас Ганев - гр.Ямбол

Интересна е съпоставката на настоящите резултатите с тези от проведените в предходни години две игри, базирани на варианти на теста „Твоето застрахователно IQ“. За първи път общият среден резултат достига 11,4 точки или високо ниво. Явно темата „имуществено застраховане“ е по-позната на хората от животозастраховането. При играта-тест от 2022 г. „Твоето застрахователно IQ: Живот“ общият резултат е бил 9,1 точки (средно ниво на познания) и с дял на лицата с ниски познания от 10%. За сравнение в тазгодишното издание на играта с фокус имуществено застраховане няма участници с ниско ниво на познания. Общият резултат на всички участници в проведената през 2021 г. игра-тест „Твоето застрахователно IQ“ (общи застрахователни познания) е 9,2 точки, като делът на лицата с ниски познания е бил 7%.

Образователният тест на АБЗ „Твоето застрахователно IQ: ДОМ“ остава достъпен чрез сайта и след приключване на играта, за да се даде възможност на всеки заинтересован да провери и подобри познанията си за имущественото застраховане.

Образователната игра с награди „Твоето застрахователно IQ: ДОМ“ е част от информационната кампания на АБЗ с фокус върху имущественото застраховане, чиято цел е да разясни необходимостта и ползите от имуществените застраховки като инструмент за осигуряване на финансова и житейска стабилност и да предостави практични съвети и полезна информация за потребителите.