ЗД Евроинс АД: Дарение на средства на фондация „Светът на Мария” за ремонт и оборудване на учебна кухня –майка „Надежда“, в която да работят младежи с умствени увреждания и интелектуални затруднения .

Учебна кухня –майка „Надежда“ е място, в което млади хора  с умствени увреждания  и интелектуални затруднения работят и получават помощ да се социализират и намерят своето място в обществото.

Целта на проекта е в учебна кухня-майка „Надежда“ възпитаниците на фондация „Светът на Мария”  да получават подкрепа от професионални готвачи, трудотерапевти и социални работници. За тях е много важно да имат занимания в професионална среда, защото така могат да развият подходящи трудови умения и е един от малкото начини да се реализират на пазара на труда. Евроинс подкрепя тази кауза чрез осигуряване на финансиране.

Корпоративната социална отговорност е част от бизнес стратегията на «ЗД Евроинс» АД. Тя обхваща политики спрямо околна среда, спорт , образование, култура  и изкуство, но най-голям процент от средствата, които даряваме са насочени към деца и младежи  в неравностойно положение, за тяхното образование и по-добър живот.

 

Вижте повече за проекта в прикачения документ в pdf  формат!