Образец за основен информационен документ за основаващи се на застраховане инвестиционни продукти

АБЗ подкрепя като добра практика и насърчава своите членове да ползват този образец при представяне на  застрахователните си продукти, обвързани с инвестиционен фонд