СРЕЩУ COVID-19: ПРИНОСЪТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ

Пандемията COVID-19 и въведените извънредни мерки изправиха всички нас пред тежки предизвикателства, за които не съществуват готови решения. Тази ситуация беше и продължава да е тест – за адаптивността и  стабилността на бизнесите, но също и за съпричастността и грижата към обществото. Тест, който застрахователната индустрия премина с успех.

През този труден период застрахователните дружества се обърнаха към обществото с множество жестове на добра воля и дарения в помощ на най-пострадалите и в подкрепа на здравния сектор и на други сектори, които се оказаха на първа линия в битката с епидемията. Компаниите осигуриха безплатни застраховки срещу риска COVID-19 за медици и здравни работници от цялата страна и за служителите на МВР. Направиха дарения на медицинско и болнично оборудване за множество болници в страната, осигуриха предпазни и защитни средства. Подпомогнаха провеждането на дистанционното обучение на нуждаещи се деца с дарения за компютри и комуникационна техника.

Като сектор от системно значение за обществото и икономиката с въвеждането на извънредното положение  застрахователите трябваше да реагират максимално бързо с мерки, които да осигурят непрекъсваемост на процесите и ефективно функциониране по всички линии на бизнес. В рамките на часове и дни застрахователните компании успяха да  трансформират бизнес процесите си така, че без прекъсване да продължат дейността си и да обслужват клиентите си при спазване на най-високи предпазни здравни мерки. Застрахователите влязоха в интензивна комуникация със своите клиенти и предложиха редица иновативни дигитални решения, с които да ги подпомогнат.

 

 • Застрахователите за своите клиенти

Понижената стопанска активност, породена от кризата  COVID-19  беше и продължава да е изпитание и за бизнесите, и за хората.  В тази ситуация застрахователният сектор ясно демонстрира своята ангажираност и отговорност към клиентите и обществото. Без да има наложени нормативни изисквания, компаниите предоставиха на добра воля редица облекчения и услуги за своите клиенти. Те са различни за отделните компании, в зависимост от  вътрешната им  политика, нуждите на клиентите и спецификата на застрахователните продукти. Сред тях са:

 • Удължаване на срокове за завеждане на щети
 • Възможности за  онлайн /дигитално завеждане на щети
 • Възможности за дистанционен оглед на щети при възникнало застрахователно събитие по автомобилни и имуществени застраховки
 • Облекчени процедури при предявяване на претенции от клиентите
 • Удължаване на срока на плащане на премията чрез предоставяне на гратисен период за дължимите плащанията по полици
 • Запазване на застрахователни покрития за полици, които не са били платени поради извънредното положение.
 • Възможности за дистанционно сключване на нови застрахователни полици и облекчена процедура при подновяване на изтичащи полици
 • Възможности за дигитално плащане на премийни вноски
 • Он-лайн и видео консултации

Застрахователите реагираха бързо и адекватно на нуждите на обществото от защита, като разработиха и предложиха застрахователни продукти и покрития срещу риска COVID-19. На пазара се предлагат застраховки за корпоративни (работодатели) и индивидуални клиенти, които покриват диагностика на COVID-19, лечение и болничен престой, загуба на живот. Има застраховка в подкрепа на БГ туризма за гарантиране на издадените ваучери от туроператорите за отменените пътувания. Българските туристи при пътуване в чужбина могат да закупят застраховки, покриващи риска COVID-19.

 

 • Застрахователите за обществото

Компаниите реагираха с отговорност и съпричастност към нуждите на обществото и подкрепиха с дарения професионалистите на първа линия и най-нуждаещите се. Сред инициативите са:

 

 • Безплатна застрахователна защита за медицински работници и служители на МВР в цялата страна

-        Дженерали Застраховане АД и Джи Пи Презастраховане ЕАД предоставиха  безплатна застрахователна защита на 1600 медици и служители на здравни заведения на първа линия срещу риска от заразяване с COVID 19.  

-        ДЗИ застрахова безплатно медицинските лица на първа линия в София срещу COVID-19 в обща инициатива със Столична лекарска колегия на Българския лекарски съюз.

-        УНИКА България  сключи здравна застраховка и застраховка злополука с членове на Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи, като надгради продукта с покритие COVID-19, което включва поемане на лечението на COVID-19 за всички 30 000 професионалисти по здравни грижи.

-         „Животозастрахователен институт” АД направи: дарение на „Рискова застраховка живот“ на служителите на Центъра за спешна медицинска помощ – София; ексклузивно предложение към членовете на българския зъболекарски съюз за „Рискова застраховка Живот“

-        ЗК” Лев Инс” АД и „Животозастрахователен институт” АД предоставиха безплатно специално покритие за събития, настъпили вследствие на инфекция с Covid-19 към Груповата „Рискова застраховка Живот” за всички служители на МВР.

 

 • Дарения под форма на медицинско оборудване, предпазни и защитни средства или парични средства

-        Дженерали Застраховане АД и Джи Пи Презастраховане ЕАД направиха дарения под формата на медицинско оборудване и парични средства на 17 болници в страната.

-        ЗК „Лев Инс” АД и „Животозастрахователен институт” АД безвъзмездно предостави за нуждите на Министерството на вътрешните работи защитни средства – шлемове и маски.

-        ЗД “Бул Инс“ АД направи дарения на защитни предпазни средства за Министерството на труда и социалната политика, които предоставени на социалните служби в страната.

-        ЗД „Евроинс“ АД направи дарение под формата на болнично оборудване и парични средства за заведения за настаняване от семеен тип в община Белоградчик. Фирмите от Еврохолд дариха парични средства на Болница “Света София”.

-        ЗЕАД „ЦКБ Живот“ е дарител на SOS детски селища и дом за деца, лишени от родителски грижи в гр. Стара Загора. Предоставено е дарение на защитни средства и дезинфектанти.

 

 • Дарения в подкрепа на образованието за: подпомагане на образователния процес в условията на дистанционно обучение за най-нуждаещите чрез  осигуряване на компютри, комуникационна техника и образователни материали; финансова подкрепа на бъдещи студенти

-        Алианц България дари  преносими компютри за децата включени по програмите на SOS детски селища.

-        МетЛайф България и Фондация МетЛайф дариха парични средства за закупуване на компютърна и комуникационна техника за нуждаещи се училища и ученици.

-        Образователните исторически филми на ЗАД „Армеец“ и сдружение „Българска история“ бяха предоставени безвъзмездно за дистанционното обучение на стотици ученици. Те бяха използвани  във видео уроците на издателство „Просвета“.

-        ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” подкрепи инициативата „Образование за света утре“ на СА „Д. А. Ценов с дарение, равняващо се на всички годишни семестриални такси на студентите от първи курс редовна форма, в специалност „Застраховане и социално дело”.

 

 • Безплатни онлайн здравни консултации

-        ЗК „Уника“ АД предостави  500 безплатни медицински консултации с лекар в приложението MedUNIQA за  онлайн медицинска консултация

-        ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ ЕАД предложи възможност за психологическа подкрепа и набор от безплатни услуги за клиентите си и широката публика чрез  създаден за целта сайт.

 • Парично дарение от служители на ДЗИ за Българска хранителна банка за закупуване и доставка на хранителни продукти на нуждаещи се по време на извънредните мерки.
 • Великденска инициатива на Алианц България в подкрепа на клиентите им с малък бизнес – пекарни, сладкарници, месарски магазини и пр. -  за закупуване на стоките им от служителите на Алианц България.