6 термина, които трябва да знаете преди да купите застраховка

Информираният потребител в общия случай е доволен потребител, просто защото е наясно със спецификите  на избрания продукт или услуга и знае какво може да очаква. Това в пълна степен важи и за  застраховките. Първото условие за информиран избор е да сте запознати с основните термини, използвани в застраховането. Ето най-важните от тях!

 

1.Застраховка, застрахователна полица

Това са все популярни изрази, които означават едно - застрахователен договор.

Когато си купувате застраховка, вие сключвате застрахователен договор. Той е писмено двустранно споразумение между застрахователя и застрахования. Застрахователният договор се сключва писмено във вид на застрахователна полица или друг писмен акт. Той съдържа задължителни реквизити. В общия случай застрахователният договор се състои от общи условия и специални условия.

 

2. Какво искате да застраховате?

Това е „предметът на застрахователния договор“ – най-общо, могат да бъдат движими и недвижими вещи, както и вземания, може да се отнася до здравето, живота и телесната цялост.

 

3. Срещу какви неблагоприятни събития, искате да се застраховате?

Покрити рискове, застрахователно покритие

Това са застрахователните рискове или с други думи - неблагоприятните събития (в най-общия случай), срещу които се застраховате. За да получите обезщетение, ако някой риск (неблагоприятно събитие) се реализира, то той трябва да е включен в полицата ви. Това означава рискът да е покрит. Съвкупността от рисковете е вашето застрахователно покритие. Ако даден риск не е включен в него, то няма да получите обезщетение в случай, че такова неблагоприятно събитие настъпи. Например,  имате застраховка Домашно имущество, но не сте включили в покритието риска "земетресение" - ясно е, че не можете да очаквате обезщетение, ако се случи. 

Най-често, по дадена застраховка се предлага основен пакет рискове, а вие можете да добавяте допълнителни, по ваша преценка. Обикновено,  разширяването на покритието на застраховката повишава цената й, но дава и по-висока степен на сигурност.

 

4.       За каква сума застраховате?

Застрахователна сума (лимит на отговорност)

Застрахователната сума, наричана още лимит на отговорност, в общия случай представлява максималния размер на обезщетението, което застрахователят може да плати по дадена полица или риск по полица. Тази сума служи като основа за изчисляване на застрахователното плащане. Разбира се, има специфики при различните видове застраховки. Например, при инвестиционните животозастраховки върху застрахователната сума може да има сума от допълнителна доходност, която не е гарантирана, но все пак е възможна като опция.

Цената на дадена застраховка е пряко свързана с условията по нея – покритите рискове и размер на застрахователните суми (лимитите по рисковете). Логично, колкото повече рискове са включени в покритието на застраховката и колкото по-високи са  лимитите по тях (максималните размери на обезщетение), толкова по-висока е цената на полицата и обратно.

Не е препоръчително цената да е водещ фактор при избор на застраховка, въпреки че това е факт за повечето хора. В търсене на най-ниска цена хората могат да закупят полица, чиито условия не отговарят в пълнота на нуждите, съответно очакванията им, и в резултат да останат разочаровани при застрахователно събитие.

Какво на практика означава това?

Да речем, имате имуществена застраховка с лимит по пожар до 10 000 лв. И за съжаление, става пожар, щетите са големи – да оправите всичко ви излиза 15 000 лв. Застрахователят, обаче, ще ви плати максимум 10 000 лв. – толкова, колкото е лимитът по застраховката.

 

5.       Колко струва застраховката?

Застрахователна премия

„Застрахователна премия” е сумата, която застрахованият плаща на застрахователя по застрахователния договор. На практика представлява цената на застраховката. Тя може да бъде еднократна платима или на вноски.  Важно условие е да заплащате вноските до дата, посочена в полицата като „дата на падеж“ на вноската, за да ползвате защита при настъпване на неблагоприятно събитие.

Размерът на премията зависи от много фактори – колко и какви са покритите рискове, какви са лимитите на отговорност, има ли допълнителни условия по застраховката, т.н.  Затова, когато избирате сред различни оферти за дадена застраховка, не се спирайте веднага на най-евтината. 

 

6.       Срок на застраховката

Това е периодът (срокът) на застрахователния договор.  Застраховките от областта на общото застраховане най-често се сключват за срок от една година. Животозастраховките, като правило, са дългосрочни – може и да са дори над 20-годишни.