Какво е добре да знаем за "ученическите" застраховки (застраховки "Злополука за учащи се")

Исторически Ученическите застраховки изпълняват двуяка роля- осигуряват застрахователно покритие, но са и форма за повдигане на застрахователната култура на обществото. Целта е понятията и ползите от застраховането да са видни още от детска възраст.

В началото на календарната или учебната година се провеждат първите родителските срещи за учебната година, на които родителите са поканени да застраховат своите деца. В някои училища има добра практика да канят представители от застрахователните компании, които да разяснят покритията по застраховката на родителите. Има училища, които традиционно сключват определена застрахователна комбинация и децата се прибират у дома с препоръката да се включат в групова застраховка, затова част от родителите не са наясно какво точно им дава полицата и смятат, че покритието и обезщетенията са малки, тъй като и цената е ниска.

Застраховката за учащи е групова, сключва се за цял клас или училище и осигурява различни покрития срещу „символична премия“.

Ниска ли е застрахователната премия?

Застрахователите изчисляват премията според поемания риск – за щастие вероятността от инциденти и акутни заболявания сред учениците не е толкова голяма. Така компаниите могат да предложат добро покритие при невисока цена. По отношение на размера на премията Застрахователите не забравят и другия си приоритет-  популяризирането на застраховането сред младите хора.

Застраховката се сключва за учащи и преподаватели в детски градини, училища и университети.

Дори вероятността от здравословни проблеми да е малка, ученическата застраховка не е излишна. Тя осигурява обезщетение при злополуки, станали в училище, в бита, по време на лагери, пътувания и практики. Обичайно покритието включва обезщетение за по-дълга загуба на „работоспособност“, т.е. време, в което детето  не може да ходи на училище, а е освободено за домашно или болнично лечение. Размерът на обезщетението зависи от продължителността на периода, като то обикновено се плаща при престой от поне 20 дни.

Много важен момент е изборът на покритие, т.е. какви рискове сa покрити от застраховката. Действително, при обичайно ниската цена/премия на застраховката то няма как да е високо, затова често родителите се разочароват от размера на обезщетението или от това, че застраховката не покрива дадени събития. Винаги има възможност да платите няколко лева повече премия по застраховката, но да получите по-високо покритие и съответно да може да разчитате на по-адекватно обезщетение. Ясно е, че за премия от 1.50 лв. обезщетението е едно, но при премия от  5 лв. то вече се качва доста повече. Не приемайте полицата за „пари на вятъра“ и не предричайте, че няма да разчитате на нея.

Според актуална оферта при застрахователна сума от 1000 лв. родителите плащат 2 лв. премия за деца до 14 години и 2.50 лв. за по-големите. Обикновено 1000 лв. е минималната сума за застраховане. 

Според друга реална оферта при застрахователна сума от 4000 лв. годишната премия е 10 лв. на дете. Имайте предвид, че застрахователната сума е само горната граница за обезщетение при фатални инциденти. За по-леките се изплаща само процент от нея. 

Какво получаваме?

Обичайно застраховките се сключват за 1 година (12 месеца). Така периода обхваща и ваканциите, освен учебната година.

Отново пример от актуална оферта: за временна нетрудоспособност от злополука, където  възстановяването е между 21 и 30 дни се изплаща 5% от договорената застрахователна сума. Когато възстановяването е над 30 дни обезщетението е 10%. При акутно заболяване, изискващо лечение от 31 до 40 дни също се плащат 5%, а при повече от 40 дни пострадалите получават 10%. 

Офертите на застрахователните компании са сходни, като при всички има минимум дни на заболяване/възстановяване, над който се плащат обезщетенията. Възможно е в зависимост от компанията и конкретната оферта периодите и процентите обезщетение да се различават.

Възстановяването на платени пари за медикаменти и консумативи има ограничение - до 5%, до 10% от застрахователната сума или отделен лимит, според описаното в договора. Това означава, че застрахователят възстановява разходите до лимита за медицински разходи, а останалата част от реално похарчените пари за лечение не се възстановява.

Цялата застрахователна сума се изплаща на наследниците при фатален случай. Важно: Рискът смърт се сключва само на лица над 14 години.

Полицата дава обезщетение и за по-продължително, акутно заболяване. т.е. полицата няма да покрие медикаменти за обикновен грип, но ще осигури обезщетение, ако детето се разболее от „по-сериозно“ заболяване .

Запознайте се с условията по застраховката предварително!

Всеки родител трябва да се запознае с условията по конкретната оферта преди да купи застраховката . Ако някои от тях препращат към Общите условия на застрахователя, можете да ги намерите в сайта му. В случай на инцидент изискайте медицинско свидетелство, запазете всички документи за платени суми. Те ще са нужни пред застрахователя. Сроковете за изплащане не могат да бъдат по-дълги от 15 работни дни, според Кодекса за застраховането.

Не подценявайте ученическата застраховка – тя е достъпна възможност да спестите много разходи при злополука или акутно заболяване с децата. Ученическата застраховка е с покритие Република България, затова, ако детето ще пътува, следва сключите застраховка „Помощ при пътуване в чужбина с осигурен асистанс“.  

 

Накрая ви предлагаме и обяснения на някои от най-често използваните термини в полиците за "ученически" застраховки. 

  1. Застрахователна премия- Паричната сума, която Застарховащият/Застрахованият заплаща на Застрахователя и срещу която последният покрива включените по договора застрахователни рискове;
  2. Злополука- Събитие настъпило внезапно, не по волята на застрахования, което може да бъде определено по време и място и в срок до 1 година от датата на настъпването е причинило неработоспособност и/или смърт.
  3. Акутно заболяване – тези заболявания с остро начало и прогресивен ход, с или без болкова симптоматика, изискващи спешно извършване на преглед, изследвания и лечение, поради прякото застрашаване живота на болния. Акутните заболявания могат да бъдат включени в списък на застрахователя. Примери за акутни заболявания са бронхиална астма, ювенилна хипертония, язвена болест на стомаха, хепатит, апендицит, паротит, скарлатина, менингити  и др.
  4. Временна нетрудоспособност- частично намалена или напълно загубена способност за определен период от време за извършване на трудова/учебна дейност в резултат на злополука или заболяване.