Какво е застрахователен риск?

„Рискът” е основно понятие в застраховането, което включва в себе си едновременно несигурността относно настъпването му в бъдеще и факта, че изходът или развитието на дадена ситуация може да ни постави в по-неблагоприятно положение от това, в което се намираме.

Застрахователен риск – Обективно съществуваща вероятност да се случи дадено събитие, което да причини загуби (увреждане, погиване на имуществено или неимуществено благо).   Основните са: загуба на живот, загуба на трудоспособност (временна и трайна), загуба на доход (от заплата, наем, бизнес), загуба или повреждане на имущество и други.

Рисковете в застраховането трябва да са случайно настъпили събития. Не е възможно да се сключи застраховка за случай, който със сигурност ще настъпи. Това изключва неизбежните събития като вреди,причинени от износване, триене и изхабяване.

Пример, който излиза от това правило е сключването на застраховка “Живот”, тъй като смъртта е едно от малкото сигурни неща. Това, обаче, което е несигурно, е определянето на точния момент.