Какво представлява застраховането?

Не е пресилено да се твърди, че без застраховането  съвременните общества и икономики  не биха могли ефективно да функционират. Просто защото защитата при непредвидими и други събития, която застраховането осигурява,  позволява и на хората, и на бизнеса да извършват ежедневните си дейности, да се развиват. Изплатеното застрахователно обезщетение, например, ще ви помогне да възстановите разрушения си дом, да поправите автомобила си след пътен инцидент, да се справите със здравен проблем, ще послужи на близките ви да запазят стандарта си на живот в случай на трагично събитие. С други думи, застраховките ви помагат да се справите с финансовите последици от неблагоприятното събитие. А те понякога са с такива размери, че без застраховка би било на практика невъзможно да се поемат лично. Представете си как би се отразило на вас или вашето семейство, ако се наложи вие лично да изплатите на пострадалите парична компенсация за причинена от вас смърт на пътя в размер на стотици хиляди лева.

Застраховането има няколко основни функции: осигурява защита на собствеността на хората и бизнеса и  защита на живота и трудоспособността. То има и превантивна функция – да предотвратява настъпването на рисковете или ограничаване на вредите, причинени от тях.

Как „работи“ застраховането?

Когато сключвате застраховка, вие плащате определена сума , наречена премия, а в случай на неблагоприятно събитие, което е описано в полицата, застрахователят ви изплаща обезщетение, т.е. покрива изцяло или частично загубите ви.

Премиите на всички застраховани по даден вид (еднотипен) риск, например свързан с недвижимо имущество,  се събират в общ пул. От него се изплащат обезщетения на тези застраховани, при които рискът се е реализирал чрез настъпването на застрахователно събитие. В този смисъл застраховането може да се разглежда и като способ за разпределяне на риска.  От средствата в общия пул застрахователите заделят също резерви, чрез които се  гарантира изплащането на обезщетенията по претенции, които могат да възникнат в бъдещ момент.

Колкото повече са застрахованите срещу един и същи риск за едно и също време, толкова и вероятността да се реализира този риск за всички застраховани едновременно е по-малък и съответно цената на застраховката става по-ниска.

Да прехвърлиш риска на застрахователя…

Често се среща обяснението, че застраховането е средство за прехвърляне на риск от застрахования на застрахователя. Това, разбира се, не означава, че чрез „прехвърлянето“ неблагоприятното събитие ще се случи на застрахователя  вместо на застрахования:)  Или, че застраховката ви дава гаранция, че нищо лошо няма да ви се случи...  Тя е инструмент, чрез който застрахованият срещу определена премия прехвърля на застрахователя отговорността за поемане на финансовите последствия от случването на рисковото събитие.

Например, ако сте собственик на автомобил няма как да знаете дали той няма да бъде откраднат, увреден при катастрофа, дали няма вие като шофьор да причините тежък пътен инцидент, при който да пострадат хора. Не може да предвидите и ако все пак тези събития се случат какви ще бъдат финансовите последствия. Именно застраховката ви дава сигурността, че ако все пак настъпи рисково събитие, то ще може, чрез застрахователното обезщетение, да се справите с последиците и финансовите загуби.