Пет предимства на животозастраховките

1. Могат да носят доходност не само на вас, а и за ваши близки

Освен лични животозастраховките, такива могат да се сключват в полза на трето лице. Така бихте могли да осигурите изплащане на натрупаните средства за децата, внуците, съпрузите. Детските застраховки се плащат на този принцип – при навършване на определена възраст на детето. Дотогава ще сте сигурни, че никой няма да има достъп и да се изкуши от теглене на парите. Подобни са женитбените полици, изплащани при сключване на брак. Разбира се, може да изберете обикновена животозастраховка със срока, който желаете, а може и да я комбинирате с инвестиционен фонд. Големият плюс на всяка полица е точното изчисление на падежа – така знаете в кой момент натрупаните пари с доходността ще бъдат при вас или близките ви.

2. Осигуряват добро обезщетение след инциденти и при временна неработоспособност

Главната цел на всяка животозастраховка е да ви осигури финансова подкрепа в най-трудните моменти. Никой не пожелава и не планира нещастен инцидент, който може да завърши и със смърт, но знаем, че в такива моменти финансовото спокойствие е много важно. Дори когато става въпрос за обикновен дълъг болничен, който ще ни „извади“ от работа за месец-два или повече, животозастраховката наистина става жизнено важна. Парите може да използвате за всекидневни разходи, да си платите лечение и възстановителни процедури.

Знаем, че обезщетенията при болнични от НОИ се бавят, понякога и с месеци. През това време трябва да се плащат сметки, да се осигурява лечение, да купувате храна. Не са малко случаите, когато преживели операция или инцидент хора се връщат по-рано на работа с риск за здравето си само защото не им плащат навреме болничните или обезщетението по тях е прекалено малко. Животозастраховката няма да ви направи богати, но ще ви позволи да планирате спокойно и да „издържите“ на извънредни обстоятелства.

3. Могат да осигурят допълнителни „екстри“ – инвестиция във взаимен фонд, възстановяване на пари, платени за лечение.

За мнозина животозастраховката е защита при нещастни инциденти и заболявания. Тя, обаче, може да има още много „бонуси“, сред които доходност, сравнима с тази на инвестиция в ценни книжа. Принципът на полиците „Живот“ с инвестиционен фонд е комбиниране на класическата защита от животозастраховка и определена сума, която отива за инвестиции. Инвестицията се управлява от професионалисти, точно както е при взаимните фондове. Печалбата от инвестицията е за вас, като може да има различни видове риск – нисък, среден, висок.

Внимание! При инвестициите не може да се дадат точни прогнози за бъдеща доходност.

Възстановяването на разходи за лечение и медикаменти е друга опция при животозастраховането. Дори да нямате класическа здравна застраховка, полицата „Живот“ може да ви осигури при нужда от скъпо лечение. С нея ще получите парите, които сте платили за интервенции и лекарства. В договора се уговаря предварително до каква сума се плаща, след това застрахователят превежда парите при предоставени документи – епикризи, фактури, удостоверение от лечебно заведение.

4. Спестяват данъци

Животозастраховането в България се поема частично от държавата под формата на данъчно облекчение. Според сега действащия закон всяка година може да намалите с до 10% размера на годишната данъчна основа със сумата, внесена за животозастраховки. Ако годишния ви доход е 10 хил. лв. и сте внесли 600 лв. през годината за полици от типа „Живот“, то тогава данъкът ще се изчислява на 9400 лв. Спестявате 60 лв. от данъци. Още за данъчните облекчения вижте тук.

5. Животозастраховките могат да са във валута, различна от лева. Ако се притеснявате от инфлация и обезценяване, компаниите предлагат продукти, деноминирани в различна валута

Често споменавано подозрение към животозастраховките е резултатът от хиперинфлацията през 90-те години. Тогава за мнозина изплащането при падеж означаваше много малко пари, сравнено с покупателната способност. Накратко – изплатените пари бяха тези, заложени в полицата, но левът се беше обезценил силно. На теория не можем да изключим такава вероятност в бъдеще – България все още е извън еврозоната, курсът на лева би могъл да се промени, ако се промени системата на валутен борд.  Финансовата ни система е стабилна, дори в сравнение с редица европейски държави, но за да сте спокойни може да изберете застраховка, деноминирана в друга валута.