Три автомобилни застраховки за спокойно пътуване

В живота и на път риск винаги съществува. И все пак, подходящите застраховки могат да ни дадат защита и сигурност. Ето кои са основните автомобилни застраховки, на които можем да разчитаме:

Задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите

В случай, че сте причинили ПТП и имате валидна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, то вашият застраховател ще поеме отговорността за изплащане на обезщетение за нанесени по ваша вина имуществени и неимуществени вреди.  Действително, застраховката „Гражданска отговорност“ на автомобилистите е насочена към трети лица, но тя защитава и вас, вашата финансова стабилност. Помислете какви биха били последиците за вас, ако трябваше лично да плащате дължимите обезщетени, които, особено при неимуществени вреди, могат да са много високи – десетки и дори стотици хиляди лева.

Не напразно тази застраховка е задължителна -  чрез нея се гарантира обезщетяването на невинно пострадалите при пътни произшествия. От защитния механизъм на застраховката ГО се възползват също и пострадалите в катастрофи, причинени от шофьори без валидна застраховка  или  неидентифицирани автомобили. В тази случаи обезщетението се изплаща от Гаранционния фонд (ГФ). С всяка продадена полица „Гражданска отговорност“ се превежда вноска (в размер на 10.50 лв. за 2021 г.) към  „Фонда за незастраховани МПС“,  управляван от ГФ.  С други думи, всеки застрахован собственик на автомобил допринася за това невинно пострадалите при ПТП да получат обезщетение в случаите на липса на застраховател, който да поеме тази отговорност.  Нека се замислим – всеки от нас би могъл да пострада невинно в пътен инцидент -  и е справедливо да може да разчитаме на компенсация за нанесените ни вреди.

Застраховка Каско на автомобилистите

Тази застраховка вече е насочена към вас - осигурява обезщетение при увреждане, кражба или унищожение на вашия автомобил. Ако сте участници в ПТП, ако автомобилът ви е обект на посегателство от страна на трети лица или бъде причинена вреда на автомобила ви, независимо дали от  вас или от друг, чрез обезщетението по застраховката ще си спестите сериозни разходи. При избор на полица внимателно се запознайте с покритията по нея, лимитите и условията, за да прецените коя отговоря най-пълно на нуждите ви. Предлагат се различни варианти на Каско, най-общо могат да се определят две базисни застраховки Каско – частично и пълно.  Рисковете, които всеки един застраховател покрива, както и изключенията от покритие, са предмет на сключения договор. Запомнете - информираният избор е едно от най-важните условия, за да останете доволни от вашата застраховка.

Застраховката „Помощ на пътя“/Асистънс на пътя

Чрез нея може да си спестите сериозни разходи, ако „колата ви остави на пътя“ - осигурява непосредствена помощ на пътя за вас и вашия  автомобил в случай, че е обездвижен.  Най-често се предлага  към „Каско“ на автомобилистите, но има и възможности да си я закупите отделно.

Застраховката се предлага с различния покрития, но най-общо те могат да включват транспортиране на автомобила, изтегляне, технически услуги при обездвижване на автомобила, ремонт на място и други. Предлага при различен териториален обхват – само за България или с включено покритие „Чужбина“. В зависимост от избрания вариант, могат да се покриват разходи, свързани с престой на паркинг на увредения автомобил, нощувка в хотел на водача, транспортиране на пътници и багаж от увреденото МПС, медицинско транспортиране и др. Цената на застраховката варира в зависимост от покритието и други условия. При покупка на полицата проучете различни варианти на покрития и лимити, за да изберете най-подходящия за вас.

 

Когато си купувате автомобилна застраховка…

Задължителната застраховка „Гражданската отговорност“ е стандартизиран финансов продукт, защото предназначението му е да се осигури равна защита на всички невинно пострадали лица. Затова при избор на полица ГО няма смисъл да проучвате и сравнявате покритията, както и лимитите  - те са еднакви, независимо от коя компания е закупена полицата.

Но не е такъв случаят по отношение на другите автомобилни застраховки – Каско и Пътна помощ/асистънс . Предлагат се много и различни варианти,  затова трябва в детайли да ги проучите. Отчетете и други фактори, свързани със стила ви на живот - колко често и до къде пътувате, какъв е автомобилът ви. Само така ще можете да подберете подходящата за вас застраховка.

Разбира се, най-добрият вариант е никога да не ви се налага да „задействате“ полиците си. Но със сигурност ще ви дадат защита и ще ви спестят значителни разходи в случай на пътен инцидент.