В защита на дома – умните собственици застраховат!

Домът е базовата ценност, около която се завърта голяма част от живота ни. Наред със здравето и живота той е условието за нормално съществуване, без което не бихме могли да спокойно да спим, да отгледаме децата си, да работим. За добро финансово планиране се смята това, което осигурява живота, здравето, дома и едва след това – автомобил, пътувания и удоволствия.

За да бъдем спокойни е важно да застраховаме дома си срещу неприятностите, които биха могли да му се случат. За съжаление, в България все още имуществената застраховка се сключва основно по задължение, например, когато имаме ипотечен кредит и банката изисква имуществена полица.

За да се раздвате на спокойствие и разчитате на адекватно обезщетение в случай на застрахователно събитие, е важно да се съобразите с редица условия, когато си купувате полица. Ето най-важните сред тях:

-          Всяка застраховка има базови рискове – „Пожар“ и природни бедствия. Останалите се добавят след като изрично го поискате. Размерът на премията зависи от стойността на имуществото и покритите рискове.

-          Движимото имущество се застрахова отделно от недвижимото. Предмет на специална полица са ценни картини, предмети, бижута, машини и работно оборудване.

-          Застрахователната сума е максималният размер на обезщетение, който можете да получите. Завишаването при оценката на имота води до излишно плащане на по-скъпи премии, тъй като при инцидент няма как да се надцени стойността на повреденото. Занижаването означава по-малки обезщетения. Компаниите имат разделения на имотите по райони, като всеки от тях е с минимална цена, приблизително на стойността, нужда за възстановяването му.

-          Земетресението е отделен риск и се добавя към основното покритие.

-          Премиите могат да се разсрочат на две или повече плащания през годината, но за получаване на обезщетение обичайно ще ви поискат да платите цялата премия. Задължително проверявайте може ли да ползвате пълно обезщетение и при какви условия повече от веднъж в рамките на срока.

-          За всеки вид щета има срокове за уведомяване. Проверете ги предварително, най-вероятно са записани в общите условия на договора и задължително ги спазвайте.

-          Застрахователят отказва плащане в няколко случая: неспазване на описаните по-горе срокове; щетата е от инцидент, който не е в покритието на застраховката; има съмнения за измама и умишлено повреждане.

-          Всяка застраховка може да има дял самоучастие. Това означава вие да поемете част от разходите по възстановяване на щети. Самоучастието може да е процент от всяка щета, а може да е до фиксирана сума.

-          Имуществена застраховка се сключва лесно, може да го направите изцяло онлайн, а може и само с едно отиване до офис на брокер или застраховател. За масовите имоти няма нужда от предварителен оглед – вие описвате какво застраховате, агентът попълва договора и го издава на момента.

-          Едно копие на договора, с всичките условия и покрития, трябва да остане у клиента. Там е посочен и телефонът за контакт при инцидент.

-          В България няма задължително застраховане на дома, освен в случаи като теглене на ипотечен кредит, например. Много хора не се замислят да застраховат дома си или считат застраховката за излишна, докато не се случи инцидент и трябва да отделят сериозни суми от бюджета си, за да се справят с щетите. Съществува и широко прието разбиране, че държавата трябва да обезщетява  стопаните в случай на природно бедствие. Но всеки трябва да е наясно, че с приоритет се плаща за възстановяване на  на обществените сгради и инфраструктура, а за частните имоти се заделят доста по-малки суми. А тези средства идват от джоба на всеки от нас, чрез нашите данъци. Затова да застраховаме дома си означава да сме отговорни към себе си и към другите.