Защита на пътя: застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите

Немалко хора приемат застраховката „Гражданска отговорност“ като вид „пътен данък“ или допълнителен разход, от който полза за тях самите няма. Ако сте сред тях, задайте си въпроса –  имате ли излишни 60 000 – 80 000 лв. или повече? Вероятно не… Всъщност, това е приблизителният среден размер на обезщетенията, изплащани по „Гражданска отговорност“  от застрахователите на невинно пострадалите лица.  Представете си, че сте причинил катастрофа, но нямате валидна застраховка ГО. Освен всички други тежки последици, вие ще сте този, който, в крайна сметка, ще е задължен да заплати сумата по обезщетението.

Застраховката „Гражданска отговорност“ на автомобилистите е насочена към трети лица, тези, които са пострадали по ваша вина. Но тя защитава и вас, вашата финансова стабилност!

Задължението да сме отговорни

Не напразно тази застраховка е задължителна. Тя има висока обществена значимост, защото чрез нея се гарантира обезщетяването на невинно пострадалите при катастрофи. От защитния механизъм на застраховката се възползват също и пострадалите в катастрофи, причинени от неизвестни шофьори или от такива без валидна ГО. В тези случаи обезщетението се изплаща от Гаранционния фонд. Ако виновният водач е известен, Гаранционният фонд  впоследствие завежда към него съдебен иск за възстановяване на сумата.

Какви са покритите рискове  и лимитите по  застраховката „Гражданска отговорност“?

„Гражданската отговорност“ е „стандартизиран“ финансов продукт – покритието, както и лимитите са еднакви, независимо от коя компания е закупена полицата. Целта е да се осигури равна защита на всички невинно пострадали лица.

Застраховката покрива отговорността на собствениците и водачите на моторни превозни средства за причинени от тях телесни увреждания и/или смърт, както и материални щети на трети лица при пътнотранспортно произшествие.  Обезщетение за щети по полицата ГО на виновния водач  могат да получат шофьорът на автомобила без вина и спътниците му, собствениците на увреденото имущество, наследниците на загиналите при катастрофа, пътниците в автомобила на виновния водач.

Съгласно Кодекса за застраховане лимитът за неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт е 10 420 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на пострадалите лица.  За вреди на имущество (вещи) сумата е 2 100 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица. В Кодекса е определен лимит от 5000 лв. при обезщетението за неимуществени вреди „болки и страдания“, който се отнася само за широкия кръг роднини, които имат право на обезщетение в случай на смърт на близък на пътя.

Какви рискове НЕ покрива полицата „Гражданска отговорност“?

Най-общо, това са вредите, претърпени от виновния водач, щетите по автомобила му, както и случаи на вреда от загуба или унищожаване на пари, бижута, ценни книжа. Не се покриват и рисковете, свързани със замърсяване на околната среда.

Цена на застраховката ГО

Премията (цената) на застраховката се определя от компаниите и е силно повлияна от пазарната конкуренция, която я тласка надолу. Същевременно Комисията за финансов надзор следи премиите да бъдат достатъчни, за да осигурят изпълнението на всички задължения на застрахователя по ГО.  Всъщност, факторът, който основно влияе върху цената, е щетимостта - показател, отчитащ броя ПТП и размера на изплащаните по тях обезщетения. В България тя е много висока поради големия брой на пътни произшествия и най-висок в Европа брой смъртни случаи на пътя на милион население. 

Въпросът за цената на застраховката е особено „болезнен“ на фона на сравнително ниския жизнен стандарт в страната. Но трябва да си дадем сметка, че всички ние плащаме за неспиращата война по пътищата именно чрез цената на ГО. Разбира се, не е справедливо изрядните шофьори да плащат толкова, колкото и нарушителите. Затова след въвеждането на системата Бонус-Малус размерът на премията ще зависи и от поведението на шофьора –предизвиквал ли е пътнотранспортни произшествия, отнемани ли са му точките от талона и други.

В кои случаи полицата ГО е невалидна?

Застрахователят ще изплати обезщетение при всички случаи на нанесени вреди на пострадало лице или имущество, но може да предяви иск /регрес/ към Вас, ако:

  • сте управлявали МПС след употреба на алкохол или упойващи вещества
  • ако сте отказали да се подложите на проверка за алкохол
  • ако сте управлявали МПС без валидни документи

Глобите за липса на застраховка ГО са високи!

Безотговорните или разсеяни собственици на превозни средства, които не са си закупили застраховка ГО, могат да бъдат глобени  от 400 до 600 лв. за физически лица и от 2 000 до 5 000 лв. за юридически. При повторно нарушение глобите скачат драстично – за физически лица 2000 лв., а за юридически – 10 000 лв.