Застраховката „Каско“: наясно и с условията, и с обезщетенията

„Защо застрахователят ми плати по-малко от това, което аз платих за ремонт?“ - някои собственици на автомобили се сблъскват с подобен въпрос, когато получават обезщетение по застраховката „Автокаско“. Често това води до разочарование и неправилен извод как „застрахователите не плащат“, каквато е историята на Ивайло (името е променено).

 „Преди няколко седмици Ивайло получава окончателното обезщетение от застрахователя си, с което да си покрие ремонта на колата. Автомобилът му е бил ударен и цялата поправка му е струвала 675 лв. От застрахователя обаче получава 483 лв. Ивайло е разочарован, защото е очаквал обезщетение, което да покрие поне на 90% разходите по възстановяване.“

Оказва се, застраховката на Ивайло предвижда щетите да се отстраняват по опцията „Възстановяване на разходи“. При този вариант, обичайно използван за по-стари автомобили, застрахованият избира сам къде да поправи автомобила си. Застрахователят изплаща обезщетение, чийто размер се базира на експертна оценка за стойността на ремонта. Тази оценка обикновено се прави въз основа на средни цени на сервизни услуги. И това е нормална практика, която в допълнение предотвратява възможни опити за измами.  Защо има такава разлика в сумите в случая на Ивайло, е трудно да се каже. Възможно е просто използваният от него сервиз да е по-скъп от обичайното, например

Има едно универсалното правило за всички полици – застрахователят плаща това, което писмено е договорено с клиента и за което е получил премия. Затова е важно всяка полица да се прочете внимателно и да се познават условията, включително сроковете за заявяване на щета и какво конкретно влиза в отделните покрития.

Причините да не се плати изцяло възстановяване на щети по автомобила може да бъдат няколко.

 

  • Малка премия, малко покритие

На първо място трябва да проверите какво влиза в покритието на застраховката „Каско“. Мнозина собственици на автомобили си купуват полица, избирайки по-евтин вариант, но това винаги е за сметка на покритието. Например, при Каско с минимално покритие, което при различните компании има различно търговско наименование - икономично Каско, бюджетно Каско и т.н. – ще бъдете защитен само в случаи на природни бедствия, пожар, експлозия. Ако вашата полица е от този вид, няма как да очаквате, че ще получите обезщетение за щета при паркиране на автомобила.

Напълно възможно е при комбинация от няколко щети застрахователят да ви плати само за част от тях, в зависимост от избраното покритие. Например – автомобилът ви е на паркинг, завалява градушка и в опитите си да излезе бързо, шофьорът на съседната кола удря вашата. Застраховката ви има покритие за градушка, но няма за щета на паркинг. В този случай ще получите само частично обезщетение. Случаят е примерен, възможни са множество комбинации според различните договори.

Друг пример е различният подход при някои видове щети – например, нарязани гуми. Някои застрахователи покриват тези щети, други – не. Но вие трябва предварително да сте се запознали и да сте наясно с тези условия по вашата полица. Така ще си спестите и време, и нерви. И още нещо – дори и в случай, че вашата застраховка включва този вид риск – нарязаните гуми – то не трябва да очаквате, че с обезщетението ще може да си купите чисто нови гуми от същия модел, ако вашите са били петгодишни и много износени. Целта на обезщетението е, най-общо, да ви върне в състоянието, в което сте били преди неблагоприятното събитие, а не да ви обогати.

 

  • Отстраняване на щетите: условията са важни

Често срещано разминаване е остойностяването на щетите, какъвто беше случаят на Ивайло.  Има няколко начина щетите да бъдат отстранени: в официален сервиз на марката автомобил; в доверен сервиз на застрахователя; в избран от клиента сервиз с опция „Възстановяване на разходите“. Недоволството от платеното обезщетение най-често идва в третия случай. Нека преди това разгледаме и първите два.

Официалните сервизи на различните марки автомобили обикновено са само за застраховани автомобили, които са нови (в гаранция) и/или на лизинг. В този случай пострадалият автомобил директно се закарва и бързо се отремонтира, като сервизът гарантира качествено изпълнение и използване на оригинални части.

Доверен сервиз може да е всеки друг сервиз, с който застрахователят има договор. Често има изискване автомобилът да е до определен брой години и/или километри, за да се използват услугите на доверения сервиз. Както и при официалния, собственикът на колата може да не да плаща ремонта, като разходите се поемат директно от застрахователя. Друг вариант е да платите, а после да ви възстановят парите по фактура.

Минусът е, че нямате изрично разписани законови срокове, в които да стане поправката. Приема се, че това трябва да е в „разумен срок“, както обикновено пише и в условията на застраховките. Тъй като е разтегливо понятие, е възможно да има забавяне, ако сервизът е по-натоварен. Освен това е възможно да не сте доволни от поправката, макар че застрахователите редовно преразглеждат отношенията си с отделни сервизи и държат ремонтите да се извършват качествено. Причината е, че при некачествен ремонт се увеличава вероятността да има нова щета и пак да се плаща.

Третият вариант е собственикът сам да избере сервиз и с фактура/касова бележка за направените разходите му се възстановяват парите. Тук следва да внимавате. Застрахователите разчитат на експертна оценка, която служителите им дават и по нея изчисляват колко би трябвало да струва ремонта. Оценката се съобразява с реалните щети и средните цени, на които работят сервизите. При всички случаи ще има оглед на направените поправки, за да се прецени дали описаното е реално извършено.

Трябва да изключите майстори и сервизи, които работят нелегално или частично са в сивия сектор. Никоя компания няма да плати без легален платежен документ.

Примери от живота:

Нека разгледаме и един по-сложен казус.:

„Евгени има застраховка „Каско“ и се възползва от нея, когато колата му е ударена на паркинг, с повредена странична броня, счупено огледало и видимо малки щети в предната част. Колата е стара и не може да се ремонтира в доверен сервиз, затова той я кара на майстора, при който ходи от години. След щателен оглед се оказва, че освен пострадалите броня и огледало, има нужда от поправка на скоростния лост и ръчната спирачка. Сметката за всичко е 850 лв., но майсторът му дава документ само за 700 лв., тъй като крие част от приходите си. Оказва се, че застрахователят ще плати едва 400 лв. от всичко и Евгени недоволства.“

Защо се получава така?

Първо – застраховката покрива щетите на паркинга, но останалите не са в резултат на инцидент. Износването на ръчната спирачка и повредата на скоростния лост са резултат от нормална амортизация. Застрахователите не покриват такива повреди. Освен това липсата на достоверен документ изключва автоматично една част от направените разходи. 

Важно е да знаете, че във всеки застрахователен договор трябва да са ясно описани покритията и сроковете за заявяване на щети. Ако ги изпуснете, може да ви откажат изцяло плащане. Откази от плащане могат да се обжалват пред Комисията за финансов надзор (КФН), но размер на щетите се оспорва само в съда. Разбира се, пожелаваме ви никога да не стигате до жалби и съдилища – просто четете внимателно условията на полиците.