Застрахователи за обществото 2020

В шестото издание на конкурса "Застрахователи за обществото 2020" се включиха 15 стойностни и значими за обществото проекти на застрахователни дружества. Така, с поглед към нуждите на обществото, застрахователната гилдия посреща професионалния си празник.  В свое обръщение Константин Велев, председател на УС на АБЗ, каза: “С гордост трябва да отбележа социалната ангажираност на цялата застрахователна общност, станала особено видима в периода на предизвикателството COVID-19. Застрахователите се обърнаха към обществото с множество благотворителни жестове в помощ на най-пострадалите, най-нуждаещите се  и най-вече в подкрепа на здравния сектор, който се оказа на първа линия в битката с пандемията. Но застрахователите винаги са били „с лице“, към обществените потребности. Традиционният ни конкурс Повече...

ДАРЕНИЕ НА СРЕДСТВА НА ФОНДАЦИЯ „БЛАГОТВОРИТЕЛ” ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС "МЛАД БЛАГОТВОРИТЕЛ" 2020: „ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП”АД

„ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП”АД  направи дарение на стойност 10 000 лв. на Фондация "Благотворител" за провеждане на националния ученически конкурс  "Млад Благотворител" 2020г. В конкурса участват отбори от ученици от 7-ми до 12-ти клас от цялата страна, които желаят да бъдат доброволци и да реализират свои каузи. Те представят своите проекти пред жури и класиралите се на първите пет места получават финансиране за реализиране на проекта. Победителите също така преминават обучение „Лидерство и управление на проекти“, с водещи лектори в областта. Тази година участваха взеха 54 проекта в областите Екология-опазване и грижа за околната среда; Съхраняване на музикалното наследство на България; Подкрепа за деца или възрастни хора в нужда. „Целта на проекта бе да помогнем  на учениците да реализират Повече...

ДАРЕНИЕ НА МОДУЛЕН ТРАНСКРАНИАЛЕН МАГНИТЕН СТИМУЛАТОР, ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА: „ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП”АД

„ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП”АД  направи дарение на средства на Специализирана болница за рехабилитация на детска церебрална парализа “Света София” ЕООД за закупуване на  модулен транскраниален магнитен стимулатор с предназначение за диагностична и лечебна магнитна стимулация на моторните зони в кората на главния мозък, гръбначния мозък и периферната нервна система. „Каузата, която прегърнахме има за цел да подпомогне  възстановянането на деца  болни от церебрална парализа.“ Вижте повече в прикачения файл! Повече...

ДАРЕНИЕ НА 100 БР АНТИДЕКУБИТАЛНИ ДЮШЕЦИ ТИП „MEDICARE AD120P” НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК: „ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП”АД

„ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП”АД  направи на 100 бр антидекубитални дюшеци тип „MediCare AD120P” на община Белоградчик , които да се предоставят  за нуждите на лежащо болни пълнолетни лица и деца настанени в центрове за настаняване от семеен тип на територията  на община Белоградчик. „Каузата, която прегърнахме е с цел облекчаване болките и страданията  на лежащо болни хора  настанени в центрове от семеен тип“.   Вижте повече в прикачения файл! Повече...

ЛЕТЕН РЕХАБИЛИТАЦИОНЕН ЛАГЕР ЗА ДВАДЕСЕТ ДЕЦА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ, ПРЕБИВАВАЩИ В КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ, ГОРНА ОРЯХОВИЦА: „ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП”АД

„ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП”АД  осигури на средства за  летен рехабилитационен морски лагер за сирачета с физически увреждания пребиваващи в Комплекс за социални услуги за деца с увреждания – гр. Горна Оряховица.През настоящата година 20 деца с  увреждания  почиваха в гр.Крайморие  от 26.07.2020г. – 01.08.2020г. „Каузата, която прегърнахме преди пет  години има за цел да подпомагаме деца  в неравностойно положение и особено тези, които имат  физически увреждания.“ Вижте повече в прикачения файл! Повече...

500 БЕЗПЛАТНИ МЕДИЦИНСКИ КОНСУЛТАЦИИ В ПРИЛОЖЕНИЕТО MEDUNIQA: ЗК „УНИКА БЪЛГАРИЯ

През месец март 2020 година в България беше обявено извънредно положение поради разпространението на COVID-19. През същия месец, без да подозира пред какво ще бъде изправен целият свят, беше планиран и стартът на приложението за онлайн медицински консултации MedUNIQA, разработено за ЗК УНИКА, като допълнителна услуга за клиенти със сключена застраховка „УНИКА за нашето здраве“. Но по време на това извънредното положение, бяха отменени възможностите за контролни и профилактични прегледи, а много хора се страхуваха и избягваха посещението на болници и медицински центрове, което направи онлайн консултациите още по-привлекателни за потребителите. Трудностите, пред които всички се оказахме изправени, провокира корпоративния свят с ресурса, с които разполага, да окаже своята подкрепа, за да се справим с най-малко последици и Повече...

ИНИЦИАТИВА „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА СВЕТА УТРЕ“: ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”

В рамките на инициативата, Стопанска академия „Д. А. Ценов” обяви, че ще предостави общежитията си безвъзмездно на студентите, записали се редовна форма на обучение в първи курс 2020-2021 академична година. БУЛСТРАД се присъединява с дарение, равняващо се на всички годишни семестриални такси на студентите от първи курс редовна форма, в специалност „Застраховане и социално дело”. Дарението възлиза на 25 000 лв., като освен него, са дарени още 111 тома професионална литература. БУЛСТРАД е партньор на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” вече пет години в рамките на съвместния проект за покачване на професионалната квалификация „БУЛСТРАД АКАДЕМИЯ” и за редица служители на Дружеството Стопанската академия е Алма Матер. Инициативата „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА СВЕТА УТРЕ“ цели да се запази Повече...

THE HUMAN SAFETY NET: ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД

Като част от Стратегия 2021 на Група Generali, в която устойчивостта заема важно място, Дженерали Застраховане стартира инициативата – The Human Safety Net. Тя има за цел да подпомага деца и семейства в неравностойно положение. Движението е базирано на идеята, че хора помагат на хора и това може да доведе до устойчива промяна и да създаде позитивен ефект. The Human Safety Net е вдъхновена от идеята за „верижна помощ“, създавайки положителни вибрации, водещи до промени, които да насърчат получилите помощ, един ден да помогнат на друг – нуждаещ се. Наш партньор в инициативата е Фондация „За нашите деца“, която в рамките 27 години, в които съществува е помогнала на над 12 800 деца и семейства в риск. Съвместното ни сътрудничество има за цел да усили въздействието и да реализира амбициите на Фондацията в Повече...

ДАРЕНИЕ ЗА SOS ДЕТСКИ СЕЛИЩА БЪЛГАРИЯ: АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ

С настъпването на корона кризата Алианц България предприе редица местни инициативи под мотото #AllianzForLife, за да облекчи негативните ефекти от извънредната ситуация. Едно от тях е дарението, което направихме за SOS Детски селища, които имаха нужда от лаптопи, за да обезпечат дистанционното обучение на децата без родителска грижа. Алианц глобално подкрепя SOS Children’s Villages International с инициативата Allianz World Run, в която участваме от години и преценихме, че наш дълг е да се обърнем именно към тях в този момент. Учениците изпитваха затруднения да учат пълноценно по дистанционната програма, защото няколко души ползваха един компютър. Децата, които споделят един дом са на различна възраст, в различно училище и практически не беше възможно да участват в дистанционните уроци от едно устройство. Алианц България закупи 20 Повече...

СЪВМЕСТНА АКЦИЯ ЗА КРЪВОДАРЯВАНЕ НА АЛИАНЦ И ВМА: АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ

Акцията по кръводаряване e съвместна инициатива на Алианц България и BMA. В България традиционно има недостиг на кръв и кръвни продукти, а по време на извънредното положение кръвните центрове у нас останаха почти без доброволци. В последвалите летни месеци, когато кръводарителската активност е традиционно ниска, а болниците бяха претоварени с отложените по време на карантината планови операции, кръвните центрове алармираха за сериозен недостиг на кръв. Алианц България покани в своя централен офис мобилния център по кръводаряване към ВМА и мотивира своите служители да се включат в доброволческата акция. Първата инициатива приключи с повече от 40 кръводарители в рамките на ден. Целта на проекта е набирането на кръводарители за попълване на нуждите на Центъра по трансфузионна хематология към ВМА. Основна задача за екипа по проекта беше да Повече...

ОБЕДИНЕНИ В БОРБАТА С COVID-19: ЗК ЛЕВ ИНС АД

  Настоящата година предложи на всеки един от нас в личен и професионален план, безпрецедентно изпитание. ЗК „Лев Инс“ АД реализирах кампанията „Обединени в борбата с  Covid-19“, с увереността,  че само заедно можем да преодолеем последствията от пандемията. Ето защо на първия и втори етап от инициативата насочихме нашата помощ към служителите на МВР и бърза помощ, които  са на първа линия във всеки един момент - извънреден или не. Като социално отговорна компания Лев Инс избра да подпомогне именно хората, които ежедневно се грижат за живота, здравето и нашата сигурност. Третия етап реализирахме в малко по-различна обстановка – създаване на защитена среда след социалната изолация. Ние от Лев Инс си даваме сметка, че дистанцирането се отрази най-сериозно на децата ни. Това бе причината Повече...

КОРПОРАТИВНО-СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С COVID-19: ЗЕАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” ЕАД

Генерално, през годините БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП с постоянство подкрепя чрез дарения и доброволчески инициативи социални каузи и неправителствени организации, които подпомагат хора в неравностойно положение. Като компания, която е ориентирана към това да обезпечава защита, подкрепа, сигурност и спокойствие на своите клиенти, БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП винаги е била близо до хората и се стреми да защитава важното. Това намира отражение и в ангажираността на дружеството към социални каузи и партньорства, които се стремят да постигнат устойчива промяна и да подпомогнат хората в трудна ситуация, имат за цел да подобрят стандарта на живот и да дадат шанс за по-добро бъдеще. За своята социална ангажираност ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ ЕАД е получило редица награди през годините.   Ситуацията Повече...

ДЗИ ВЪЗРАЖДА КОЛОЕЗДАЧНИЯ СПОРТ В БЪЛГАРИЯ: ДЗИ

В периода 27-31 юли 2020 г. едно от най-популярните състезания в международния колоездачен календар,  67-мата Международна колоездачна обиколка на България, събра именити спортисти от цял свят. Надпреварата се завърна след двугодишно отсъствие благодарение на подкрепата на ДЗИ - генерален спонсор на тазгодишното издание. В рамките на 4 етапа колоездачите преминаха през 10 града в България и изминаха общо 538 километра. Първият етап по трасето София - Боровец – Пазарджик се проведе на 28 юли. На следващия ден колоната премина през най-тежкия маршрут в състезанието - 148 километра от Пазарджик до Пловдив през язовир Батак. В третия етап състезателите премериха сили по трасето Пловдив-Чирпан-Сливен. На 31 юли състезателите изминаха още 110 километра между Сливен и Бургас, където завърши 67-мата Международна колоездачна обиколка Повече...

ДЗИ ЗАСТРАХОВА МЕДИЦИ НА ПЪРВА ЛИНИЯ И ДИГИТАЛИЗИРА ОСНОВНИ ПРОЦЕСИ ЗА СВОИТЕ КЛИЕНТИ

С цел гарантиране на максимална сигурност и съблюдаване на необходимостта от ограничен физически контакт, в рамките на месеците от март насам ДЗИ насочи усилията си в посока иновативни решения и дигитализиране на процесите не само за да намали необходимостта от физическо посещение на офис, а за да осигури максимално удобство за клиентите си в близките месеци. В самото начало на обявеното извънредно положение на територията на Република България ДЗИ обаче преди всичко насочи погледа си към онези, които нямаха лукса да се напаснат към „работата от вкъщи“ – медицинските лица от първа линия. Ето защо ДЗИ взе решение да застрахова безплатно медицинските служители и друг персонал, работещи в медицински заведения, където се извършва лечение на коронавирус в София. Вместо да направи парично дарение, най-дългогодишната Повече...

GREENAMA „ОТ ХОРАТА ЗА ХОРАТА - FROM THE PEOPLE TO THE PEOPLE“ : ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД

 Защо GREENAMA? Защото в Групама сме активни, отговорни и загрижени за света около нас! Защото знаем, че за да живеем в по-добър свят зависи изцяло от нас! Защото знаем, че малките крачки водят до големи промени! Защото имаме една планета и сме отговорни да се грижим за нея! Защото разполагаме само с един живот и трябва да го изживеем качествено, грижейки се за другите!  Greenama е програма за социална отговорност на Групама в България,  с която чрез събития и дейности, инициирани от самите служители на компанията, помагаме за създаването на по-добра среда за живот за нас и нашите деца. Greenama е насочена към 3 основни направления, които вярваме, са жизнено важни за изграждането на устойчив модел за социална отговорност и по-чиста и здравословна околна среда. Направление „Грижа за децата“: Децата са Повече...

ПРОЕКТ „ДОСТЪП ДО МОДЕРНО ОБРАЗОВАНИЕ“: МЕТЛАЙФ ЮРЪП Д.А.К.-КЛОН БЪЛГАРИЯ

МетЛайф България и Фондация МетЛайф в първата фаза от проекта предприе инициатива, за подпомагане на училища и ученици, за които в условията на извънредно положение дистанционното обучение се оказа невъзможно поради липса на компютърна и комуникационна техника. МетЛайф задели над 12 000 лв. за закупуване на оборудване в помощ на образователния процес, за да имат повече деца безпрепятствен достъп до него. Във втората фаза от проекта 80 ученика и техните семейства намиращи се в тежко финансово положение бяха подпомогнати в стремежа си към образование. Чрез доброволни дарения от Служители и Застрахователни консултанти на МетЛайф България бяха закупени и оборудвани с учебни пособия 80 училищни раници. Раниците бяха дарени на 80 ученика от прогимназиален курс в 4 училища в София, Варна, Враца и Пазарджик. Целта на проекта е да подпомогне Повече...