КОРПОРАТИВНО-СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С COVID-19: ЗЕАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” ЕАД

Генерално, през годините БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП с постоянство подкрепя чрез дарения и доброволчески инициативи социални каузи и неправителствени организации, които подпомагат хора в неравностойно положение.

Като компания, която е ориентирана към това да обезпечава защита, подкрепа, сигурност и спокойствие на своите клиенти, БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП винаги е била близо до хората и се стреми да защитава важното. Това намира отражение и в ангажираността на дружеството към социални каузи и партньорства, които се стремят да постигнат устойчива промяна и да подпомогнат хората в трудна ситуация, имат за цел да подобрят стандарта на живот и да дадат шанс за по-добро бъдеще. За своята социална ангажираност ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ ЕАД е получило редица награди през годините.

 

Ситуацията с глобалната епидемия от Covid-19 е предизвикателство, което промени облика на 2020 година и се отрази на обичайния ритъм на живот на всеки един от нас. На този фон, в условията на социално дистанциране и повишени потребности от грижа и защита на здравето и стандарта на живот във връзка с Covid-19, Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп вложи усилия да обезпечи ветрило от решения в подкрепа и защита не само на своите клиенти и служители, но и на по-широк кръг от хора. Пример за това е обезпечаването на набор от безплатни онлайн услуги във връзка с Covid-19.

 

Целта на проекта е да бъдат обезпечени набор от безплатни услуги във връзка с Covid-19 за повече спокойствие, сигурност и защита на здравето както за клиенти и служители на дружеството, така и за по-широк кръг от хора.

 

Какво направихме?

По повод въведеното извънредно положение и цялостната епидемиологична обстановка, Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп пусна безплатни услуги във връзка с Ковид-19 чрез специален онлайн портал със свободен достъп за клиентите на дружеството и за всеки, който има нужда от повече спокойствие и грижа за здравето си. Първоначално беше предвидено порталът да функционира за период от два месеца, но срокът беше удължен, предвид ситуацията. Сред предлаганите услуги са консултация с психотерапевт, бърз онлайн тест за вероятността човек да е заразен с коронавирусна инфекция, второ медицинско мнение за направени снимки и изследвания на белите дробове, ресурс от статии и съвети за по- ефективно предпазване от заразяване и др.

 

Порталът, достъпен на адрес: https://bulstradlife.diagnose.me/coronavirus/, е разработен и адаптиран на български език от Diagnose.me – партньор на Булстрад Живот Виена Иншурънс

Груп.

 

Вижте повече в прикачения файл!