АБЗ представи перспективите за кариера в застраховането в ексклузивна гост-лекция във ВУЗФ

В оживена среща с кандидат-студенти, представители на АБЗ разказаха за вълнуващите перспективи за кариерно развитие, които предлага застраховане. Събитието беше част от Деня на отворените врати във Висшето училища по застраховане и финанси (ВУЗФ).

С младите хора се срещнаха Юри Копач, председател на АБЗ, Веселин Ангелов, член на УС на АБЗ, и Нина Колчакова, генерален секретар на АБЗ. Те споделиха своя опит и представиха света на застраховането – динамичен и разнообразен, носещ в себе си устойчиви ценности.

Председателят на АБЗ Юри Копач се обърна към младите хора с думите: „Вярвам, че извън чисто информативните ползи от днешната среща, ще успеем да ви докоснем и мотивираме да учите застраховане и да го работите в бъдеще. Защото то събира в едно човещината, иновацията и предприемчивостта.“

Той посочи, че образованието и последващата професионална реализация в застраховането е възможност, която пълноценно отговаря на приоритетите на младите хора. Застраховането дава много повече от стандартните условия като стабилност и добро възнаграждение, то е професия с мисия, която има положително и значимо обществено въздействие и допринася за решаване на глобални проблеми. Реализацията в застраховането означава широки възможности за развитие на нови умения и за израстване, носи в себе си разнообразие и динамика. Юри Копач се спря и върху историческото развитие на застраховането в България, като подчерта „Настина важно е да гледаме напред към бъдещето и възможностите, които предлага застрахователната индустрия. Но също толкова важно е да познаваме пътя, изминат от нея в България. Това е начинът да усетим устойчивите ценности, които са останали непроменени от динамиката на историческите процеси.“

В последващата дискусия Нина Колчакова и Веселин Ангелов коментираха различни аспекти по темата: същността на застраховането и приноса му за осигуряване на стабилно функционира на икономиката и домакинствата, развитието и потенциала на българския застрахователен пазар, перспективите пред сектора и заетите в него.

Начало