Новини

Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) e учредена през 1992 г. като сдружение с нестопанска цел. През годините АБЗ се превърна в обединяващо звено на застрахователния пазар и утвърди водещата си позиция при създаването на общи политики за развитие на сектора. В нея членуват 29 компании, представляващи над 92% от българския застрахователен пазар.

Историческа галерия „Застраховането в България“

Начало