Асоциацията на българските застрахователи e учредена през 1992 г. Към 2021 г. в нея членуват 28 компании, представляващи над 91,4% от българския застрахователен пазар и с активи, възлизащи на 6,5 млрд. лева за 2020 г. АБЗ има водеща позиция при създаването на общи политики за развитие на застрахователния сектор, защита правата и интересите на бранша, налагане на лоялна конкуренция в сектора и координация между застрахователите по въпроси от общ интерес. През годините на своето съществуване АБЗ се превърна в обединяващо звено за участниците на пазара на финансови услуги.

Новини

Застрахователен пазар

Анализ на АБЗ „Проучване на нагласите към застраховането и застрахователна грамотност в България“ (2020)

Проучването на АБЗ „Нагласи към застраховането и застрахователна грамотност“ (2020)  е проведено “ сред 1000 лица от цялата страна на възраст 18-65 г. Целта му е да изследва нагласите на българите към застраховането, запознатостта със и използването на застрахователни продукти, потребителското поведение и нивото на застрахователна грамотност. Подобно проучване, като тематика и мащаб, не е правено досега в страната.

Повече

Застрахователният пазар тръгва нагоре: резултати към март 2021 г.

Постепенното възстановяване на икономическата активност се отразява и на застрахователния пазар, който към м.март 2021 г. бележи ръст на премийния приход от 6,1% на годишна база, след едногодишен период на задържане темпа на развитие в резултат на ковид кризата.  Съгласно данните на КФН към м. март общият размер на премийния приход е 806,8 млн.лв. Изплатените обезщетения възлизат на 313,5 млн. лв., като се отчита увеличение от 2,4% на

Повече

Застрахователи