Асоциацията на българските застрахователи e учредена през 1992 г. Към 2021 г. в нея членуват 29 компании, представляващи над 91,4% от българския застрахователен пазар и с активи, възлизащи на 6,5 млрд. лева за 2020 г. АБЗ има водеща позиция при създаването на общи политики за развитие на застрахователния сектор, защита правата и интересите на бранша, налагане на лоялна конкуренция в сектора и координация между застрахователите по въпроси от общ интерес. През годините на своето съществуване АБЗ се превърна в обединяващо звено за участниците на пазара на финансови услуги.

Новини

Застрахователен пазар

Позитивният тренд на развитие на застрахователния пазар продължава през първите три месеца на 2022 г.

Застрахователният пазар продължава устойчиво да расте през първите три месеца на 2022 г. С оглед на факта, че данните обхващат и м. март, първият месец от войната в Украйна, може да се каже, че това развитие демонстрира стабилния фундамент и устойчивост на сектора на кризи. Общо за застрахователния пазар ръстът на годишна база на премийния приход към м. март е 9,7%, като сумата достига 885 млн. лв. Изплатените обезщетения са с 7,1 % по-високи

Повече

Позитивна динамика в развитието на застрахователния пазар през 2021: резултати към м. декември 2021

Ясно очертана тенденция за динамичен пазарен растеж - това показват данните към м.декември 2021 г., публикувани от КФН. Общо за застрахователния пазар ръстът на премийния приход е 12,7%, като сумата достига 3 247 млн. лв. Изплатените обезщетения са с 7 % по-високи спрямо същия период на 2020 г. и възлизат на 1 295 млн.лв. Това е сериозен ръст в контекста на пандемията, ограничителните мерки, понижението на жизнения стандарт на много домакинства

Повече

Застрахователи