Асоциацията на българските застрахователи e учредена през 1992 г. Към 2021 г. в нея членуват 29 компании, представляващи над 91,4% от българския застрахователен пазар и с активи, възлизащи на 6,5 млрд. лева за 2020 г. АБЗ има водеща позиция при създаването на общи политики за развитие на застрахователния сектор, защита правата и интересите на бранша, налагане на лоялна конкуренция в сектора и координация между застрахователите по въпроси от общ интерес. През годините на своето съществуване АБЗ се превърна в обединяващо звено за участниците на пазара на финансови услуги.

Новини

Застрахователен пазар

Пазарни данни към деветмесечието на 2022: Запазва се устойчивият темп на развитие

Данните на КФН за деветмесечието на 2022 г. показват, че се запазва установеният през годината темп на стабилно развитие. Общо за застрахователния пазар премийният приход към края на септември достига 2 648 млн. лв., като  ръстът на годишна база спрямо м. септември 2021 г. е 8,4%. Изплатените обезщетения са с 9,3 % по-високи спрямо същия период на 2021 г. и възлизат на 1 051  млн. лв. Пазарът на общо застраховане постига ръст на

Повече

Стабилност на застрахователния пазар през първите шест месеца на 2022 г.

Данните на КФН за първото шестмесечие сочат, че застрахователният пазар запазва стабилност и положителна посока на развитие, което следва да бъде оценено като особено добър резултат с оглед на сериозните предизвикателства пред икономиката и обществото – политическа нестабилност, икономически трудности и инфлация, проблеми с цялата верига на доставките, породени от пандемията и войната в Украйна. Въпреки наслагващите се трудности секторът

Повече

Застрахователи