Асоциацията на българските застрахователи e учредена през 1992 г. Към 2021 г. в нея членуват 29 компании, представляващи над 91,4% от българския застрахователен пазар и с активи, възлизащи на 6,5 млрд. лева за 2020 г. АБЗ има водеща позиция при създаването на общи политики за развитие на застрахователния сектор, защита правата и интересите на бранша, налагане на лоялна конкуренция в сектора и координация между застрахователите по въпроси от общ интерес. През годините на своето съществуване АБЗ се превърна в обединяващо звено за участниците на пазара на финансови услуги.

Новини

Застрахователен пазар

Стабилност на застрахователния пазар през първите шест месеца на 2022 г.

Данните на КФН за първото шестмесечие сочат, че застрахователният пазар запазва стабилност и положителна посока на развитие, което следва да бъде оценено като особено добър резултат с оглед на сериозните предизвикателства пред икономиката и обществото – политическа нестабилност, икономически трудности и инфлация, проблеми с цялата верига на доставките, породени от пандемията и войната в Украйна. Въпреки наслагващите се трудности секторът

Повече

Позитивният тренд на развитие на застрахователния пазар продължава през първите три месеца на 2022 г.

Застрахователният пазар продължава устойчиво да расте през първите три месеца на 2022 г. С оглед на факта, че данните обхващат и м. март, първият месец от войната в Украйна, може да се каже, че това развитие демонстрира стабилния фундамент и устойчивост на сектора на кризи. Общо за застрахователния пазар ръстът на годишна база на премийния приход към м. март е 9,7%, като сумата достига 885 млн. лв. Изплатените обезщетения са с 7,1 % по-високи

Повече

Застрахователи