Асоциацията на българските застрахователи e учредена през 1992 г. Към 2021 г. в нея членуват 29 компании, представляващи над 91,4% от българския застрахователен пазар и с активи, възлизащи на 6,5 млрд. лева за 2020 г. АБЗ има водеща позиция при създаването на общи политики за развитие на застрахователния сектор, защита правата и интересите на бранша, налагане на лоялна конкуренция в сектора и координация между застрахователите по въпроси от общ интерес. През годините на своето съществуване АБЗ се превърна в обединяващо звено за участниците на пазара на финансови услуги.

Новини

Застрахователен пазар

Българският застрахователен сектор е един от най-бързо развиващите се в Европа за 2018 г.

На трето място в Европа по темп на растеж се нарежда българският застрахователен сектор за 2018 г. Пазарът ни е нараснал с 13,3% през миналата година, което е над два пъти повече от средния прираст от +6,2%за Европа. Това сочат данните от класацията на Insurance Europe - федерация, обединяваща националните застрахователни асоциации на 37 европейски страни. На трето място в Европа по темп на растеж се нарежда българският застрахователен сектор

Повече

Оценка на европейските застрахователи по повод Техническия съвет на EIOPA относно предстоящите изменения в режима Платежоспособност II

На 17.12.2020 г. EIOPA публикува и изпрати на Европейската комисия дългоочаквания си Технически съвет относно предстоящите изменения в режима Платежоспособност II. Защо Техническият съвет излиза сега: Планираното преразглеждане на пакета Платежоспособност ІІ стартира през 2019 година. То вече премина през няколко етапа, като първата стъпка беше предприета от Европейската комисия, която през февруари 2019 изпрати формално искане за технически

Повече

Застрахователи