Фредерик дьо Куртоа от AXA е новият председател на Insurance Europe

На 29 май в Хелзинки се проведе Генералната асамблея на Insurance Europe. Беше проведен избор на нов президент на европейската застрахователна федерация, като  кандидатура за този пост на Фредерик дьо Куртоа – заместник-главен изпълнителен директор на Axa Group, беше одобрена единодушно от членовете.

След избирането си,  по време на речта си, изнесена пред 14-та международна конференция на Insurance Europe, г-н дьо Куртоа каза: „Моят основен приоритет ще бъде да допринеса за изграждането на по-добра и по-конкурентоспособна Европа. Застрахователната индустрия е част от решението и има желание да се ангажира конструктивно и да работи с всички заинтересовани страни за разработване и съвместно изграждане на правилните решения.

Намираме се на уникален геополитически, екологичен, технологичен и демографски кръстопът: през 2024 г. половината от населението на света ще гласува, включително на предстоящите европейски избори, което ще има значителни последици за нашето бъдеще. Появата на ИИ трансформира цели сектори на нашата икономика, включително застраховането. Все по-отчетливото застаряване на населението ни предоставя възможност за иновации и подобряване на финансирането на здравеопазването и пенсиите. И накрая, изменението на климата изисква нов подход за това как свързаните рискове могат да се управляват колективно с различни заинтересовани страни, включително публични органи.

В този контекст как застраховането може да допринесе за справяне с настоящите предизвикателства, пред които са изправени гражданите и обществата? Вярвам, че можем да представим нашият потенциал за:

  • Изграждане на решения за превенция.
  • Инвестиране в съответствие с европейските приоритети, отчитайки интересите на нашите клиенти, и в ключови области, които трансформират обществото: климатичен преход и устойчивост, AI и цифрови технологии.
  • Помагане за преодоляване на празнината в защитата, приемайки поемането на повече застрахователни рискове, когато е необходимо, и развивайки устойчиви частно-публични партньорства.
  • Засилване на диалога с потребителите, за да намерим най-добрите решения.
  • Принос за програмата за климата както като застрахователи, така и като институционални инвеститори.
  • Да бъдем пример в прозрачността и защитата на данните.

Само при тези условия можем да продължим напред заедно и да подобрим нашата колективна готовност за бъдещи рискове и заплахи. Вярвам в способността на застрахователната индустрия да се преоткрие и да се издигне до нуждите на нашите икономики и общества.

Очаквам с нетърпение да работя с всички вас в нашата велика индустрия!“

Фредерик дьо Куртоа работи в застрахователната индустрия повече от 30 години. Той е заместник-главен изпълнителен директор на AXA от 2021 г. и е член на управителния комитет на групата.

Начало