Колонад: Доброволчески дейности за Природен парк „Витоша“

Целият персонал на Колонад Иншурънс Ес Ей клон България (40 човека) взе участие в доброволческата дейност. Бяхме разделени на 2 екипа, така че да може да покрием възможно най-голям обем от работа. На един от кътовете за отдих на екопътека „Железница“ почистихме всички мостове, беседки, огнища и излишните материали. Лакирахме всеки от компонентите, за да има по-приветлива визия и да бъдат съхранени във времето. Всички материали бяха подсигурени от компанията.

В резултат бе напълно реновиран един от най-популярните кътове за отдих в природен парк „Витоша“.

 

Вижте повече за проекта в прикачения документ в pdf формат!

Начало